Verohallinnon kirjallinen kannanotto arvonlisäverosta

Ve­ro­hal­lin­non kir­jal­li­nen kan­nan­ot­to ar­von­li­sä­ve­ros­ta

Mitä arvonlisävero tuo sinulle mieleen? Usein arvonlisävero käsitetään vain taloushallinnon asiaksi ja pakolliseksi pahaksi. Asia ei kuitenkaan välttämättä ole näin!

Arvonlisävero ei ole vain läpikulkuerä, vaan siihen liittyvistä riskeistä ja tulkintojen oikeellisuudesta on ensiarvoisen tärkeää varmistua.  Paini verokarhun kanssa voi tuntua raskaalta yksin, mutta onneksi apua on saatavilla. Suosittelemmekin pyytämään asiantuntijoiltamme ohjeistusta arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiinne. Koska kaikkiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin ei välttämättä löydy selkeää vastausta edes laista tai oikeuskäytännöstä, voi asian tiedustelu myös Verohallinnolta tulla kyseeseen.

Mikäli arvonlisäveroveroasiassa päädyttäisiin hakemaan kirjallista kannanottoa Verohallinnolta, voi tämä tapahtua kahdella eri tapaa; hakemalla kirjallista ohjausta tai ennakkoratkaisua. Kirjallinen ohjaus on ohjaava, Verohallintoa sitomaton kannanotto, josta ei voida valittaa. Kirjallinen ohjaus sopii siis parhaiten tilanteisiin, jossa tarvitaan ohjausta arvonlisäveroasiaan käytännön toiminnan näkökulmasta.

Ennakkoratkaisu taasen on Verohallintoa sitova kannanotto, joka on valituskelpoinen ja voimassa tietyn määräajan. Ennakkoratkaisua suositellaan haettavaksi merkitykseltään (periaatteellisesti ja/tai euromääräisesti) suurempiin kysymyksiin, joihin halutaan selkeä ja sitova kannanotto ja joissa halutaan etukäteen varmistua suunnitellun järjestelyn tai toiminnan arvonlisäverokohtelusta.

Huomionarvoista arvonlisäveroasioissa on aina myös se, että oikeasta arvonlisäveron määrästä on hyvä varmistua niin sopimussuhteessa kuin myös Verohallinnon suuntaan. Olethan yhteydessä asiantuntijoihimme, niin etsitään arvonlisäverotusta koskevaan kysymykseenne kattava vastaus, tai haetaan asiaan kirjallista ohjausta yksissä tuumin Verohallinnolta.

Hinta:

Annamme kiinteän hinnan alkukartoituksen jälkeen.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.