Kilpailukieltoehtojen kartoitus

Kil­pai­lu­kiel­toeh­to­jen kar­toi­tus

Kilpailukieltoehtojen kartoitus -palvelumme avulla hoidat kilpailukieltosopimukset kuntoon ja irtisanot turhat, kustannuksia aiheuttavat kilpailukieltosopimukset.

Kilpailukieltoehtojen kartoitus kannattaa toteuttaa vuoden 2022 aikana, sillä ennen vuotta 2022 solmitut kilpailukieltosopimukset voidaan irtisanoa kustannuksitta ennen vuotta 2023.

Kilpailukieltosopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla työsuhteen päättymisen jälkeen voidaan erityisen painavasta syystä rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus toisen kilpailevan työnantajan kanssa, samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa. Käytännössä työoikeudellisesti merkityksellinen kilpailukieltosopimus saattaa sisältyä esimerkiksi houkuttelu- tai rekrytointikieltoon, salassapitoehtoon tai osakas- yrityskauppa- tai muuhun liiketoimintasopimukseen.

Mitä kilpailukieltoehtojen kartoitus käsittää?

Kilpailukieltoehtojen kartoituksessa:

 • kartoitamme yrityksenne erilaiset kilpailukieltosopimukset, niiden pätevyyden, hyödyt ja kustannukset sekä muut haitat;
 • selvitämme miksi, miten, milloin, missä henkilöstöryhmissä, kuinka laajoina ja miten pitkinä kilpailukieltosopimuksia tulisi jatkossa käyttää, onko kilpailukieltosopimusten käyttämiseen erityisen painavia syitä, ovatko kilpailukieltojen käytölle asetetut tavoitteet saavutettavissa vaihtoehtoisilla keinoilla tehokkaammin tai halvemmalla, tarvitseeko nykyisiä kilpailukieltosopimuksia muuttaa tai irtisanoa tai tehdä uusia kilpailukieltosopimuksia tai muita järjestelyitä;
 • hoidamme työ- ja muiden sopimusten kilpailukieltoehdot kuntoon; ja
 • autamme voimaansaattamaan kilpailukieltoehdot vaadittuja menettelytapoja noudattaen.
Miksi kilpailukieltoehdot kannattaa hoitaa kuntoon?

Tapauskohtainen, hyvin harkittu kilpailukieltoehtojen käyttö on työtyytyväisyyttä lisäävää, laadukasta henkilöstöpolitiikkaa. Tarpeettomat kilpailukiellot ovat haitallisia sekä molemmille työsuhteen osapuolille että työmarkkinoille. Rajoitusajalta maksettava 40 - 60 prosentin osuutta tavanomaisesta palkasta vastaava korvaus muodostuu työnantajalle kalliiksi ja edellyttää rutiininomaisesta kilpailukieltosopimusten käytöstä luopumista. Ilman erityisen painavaa syytä tehdyt kilpailukieltoehdot voidaan julistaa mitättömiksi. Mitättömäksi julistaminen saattaa koskea myös esimerkiksi osakas-, yrityskauppa- tai muuhun liiketoimintasopimukseen sisältyvää ehtoa ja johtaa liiketoimintasopimuksen osittaiseen sitomattomuuteen.

Otathan yhteyttä asiantuntijoihimme, niin hoidamme kilpailukieltosopimuksenne kuntoon!

Hinta

Sovittu kiinteä hinta

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.