On­nis­tu­nut su­ku­pol­ven­vaih­dos­huo­jen­nus kai­kis­ta ta­seen va­rois­ta

13.2.2024

Yrityksen toiminnan aikana kertyvän omaisuuden sijoittaminen on yleinen ja myös liiketoiminnan kannalta usein järkeväkin toimi. Yrityksen sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa voikin tulla yllätyksenä, että Verohallinnon myöntämä huojennus koskisikin vain osaa yhtiön varallisuudesta. Sukupolvenvaihdoshuojennuksella tarkoitetaan verotehokasta yritys- tai maataloustoiminnan siirtoa toiminnan jatkajalle.

Tuoreessa hallinto-oikeuden ratkaisussa (Vaasan HAO 22.12.2023 1767/2023) oli kyse sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltumisesta yhtiöön, jonka liikevaihdosta pääosa muodostui kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluiden tuottamisesta. Yhtiö oli saanut Verohallinnolta ennakkoratkaisun, jonka mukaan spv-huojennus myönnettiin yhtiön varoihin 𝘭𝘶𝘬𝘶𝘶𝘯 𝘰𝘵𝘵𝘢𝘮𝘢𝘵𝘵𝘢 yhtiön omistamia asunto-osakkeita.

Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön tekemän valituksen siitä, että myös asunto-osakkeiden arvo tulisi huomioida osana huojennusta.

Hallinto-oikeuden mukaan spv-huojennusta ei voitu soveltaa asunto-osakkeisiin, koska ne oli hankittu sijoitusomaisuudeksi ja ne muodostivat merkittävän osan yhtiön nettovarallisuudesta. Asunto-osakkeiden ei katsottu liittyvän yritystoimintaan, vaikka ne oli hankittu yhtiön voittovaroilla. Ratkaisevaa ei myöskään ollut se, että asunto-osakkeiden omistuksen avulla oli mahdollistettu uusien palvelusopimusten hankinta, tai että osakkeita oli käytetty yhtiön lainojen vakuutena.

- Hallinto-oikeuden ratkaisu osoittaa, että spv-huojennuksen soveltuminen koko yhtiöön ei ole itsestään selvää. Taseaukaisua on aiemman KHO:n ratkaisukäytännön mukaan pidetty poikkeuksellisena (KHO 2018:163), mutta mikäli Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu säilyy lainvoimaisena, voi se muuttaa verotuskäytäntöä tiukempaan suuntaan. Yrityksen varallisuuden käsittelyn ja mahdollisen sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun kannattaa jo varhaisessa vaiheessa ottaa mukaan tiimimme asiantuntijat, jotta epätoivotuilta yllätyksiltä vältytään, Lecklén veroasiantuntija Suvi Lindfelt muistuttaa.

Jaa artikkeli