Tie­to­suo­ja­se­los­te

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä seloste kertoo, miten Lecklé Oy käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa tai näiden yhteyshenkilöiden sekä työnhakijoiden henkilötietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Lecklé Oy (”Lecklé” tai ”me”)

Osoite: Satakunnankatu 22 E 2. krs, 33210 Tampere

Sähköposti: info@leckle.fi

Puhelin: 020 730 3890

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite, (työ)puhelinnumero ja (työ)sähköpostiosoite)
 • Mahdollisesti edustettu organisaatio sekä asema edustetussa organisaatiossa
 • Muut perustiedot ja vapaaehtoisesti annetut tiedot tarvittaessa (kuten syntymäaika, asiakasnumero, asiointikieli, erityisruokavalio)
 • Laskutustiedot
 • Lakisääteiset tiedot asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan taloudellisen tilan ja poliittisen vaikutusvallan selvittämiseksi
 • Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot liittyen erityyppisiin henkilötietojen käsittelytarkoituksiin
 • Työnhakijoiden osalta rekrytointiin liittyvät tiedot (CV, työhakemus, muut rekrytointiprosessin aikana kertyvät sekä rekrytointiprosessin etenemisen kannalta tarpeelliset tiedot)
MISTÄ KERÄÄMME TIEDOT?

Saamme tiedot pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta organisaatiolta, viranomaisilta, yhteystietopalveluiden tarjoajilta, kaupparekisteristä, vakuutusyhtiöiltä, luottotietoyhtiöiltä ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Saatamme myös sovellettavan lainsäädännön puitteissa kerätä ja päivittää henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuten organisaatioiden verkkosivustoilta, uutispalveluista sekä muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella.

Rekisteröidyn antamalla suostumuksella keräämme tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen verkkosivustollamme käytössä olevien evästeiden avulla.

MIKÄ ON KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE?

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet ovat seuraavat:

 • Rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen täytäntöönpano
  • Yksityisasiakkaiden asiakas- ja toimeksiantosuhteiden hoitaminen ja ylläpito
 • Lecklén oikeutettu etu
  • Organisaatioiden asiakas- ja toimeksiantosuhteiden hoitaminen ja ylläpito
  • Markkinointiviestintä
  • Tapahtumien järjestäminen
 • Rekisteröidyn suostumus
  • Yhteydenottoihin vastaaminen
  • Markkinointiarpajaiset
  • Verkkosivujen toiminnan varmistaminen, kehittäminen ja analysointi sekä mainonnan kohdentaminen
  • Rekrytointi
 • Lecklén lakisääteiset velvoitteet
  • Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen sekä asiakkaiden ja toimittajien tunteminen
KENELLE LUOVUTAMME TIETOJA JA SIIRRÄMMEKÖ TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä asioissa tai toimeksiantoon perustuen. Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (kuten teknisten palveluiden tarjoajat). Nämä palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää luovuttamiamme henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkin käyttämämme henkilötietojen käsittelijät voivat kuitenkin olla sijoittautuneet EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Tällöin varmistamme henkilötietojen suojan tason esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi meidän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

MITEN HYÖDYNNÄMME EVÄSTEITÄ?

Mitä evästeet ovat ja mihin niitä käytetään?

Vieraillessasi Lecklén verkkosivustolla (https://www.leckle.com tai https://www.leckle.fi) tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi voidaan asentaa evästeitä tai evästeiden kaltaisia teknologioita. Ne ovat tyypillisesti pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla laitteesi voidaan tunnistaa. Käyttäjää ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa evästeiden avulla. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitteita tai tiedostoja.

Käytämme evästeitä mahdollistamaan ja parantamaan verkkosivustonsa käyttöä. Lisäksi suostumuksellasi evästeitä käytetään verkkosivuston liikenteen analysoimiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Mitä evästeitä käytetään?

Välttämättömät evästeet

Jotkin evästeet tai niiden kaltaiset teknologiat ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoiminnoille. Tämän johdosta näitä evästeitä ei voida poistaa käytöstä.

Käytämme esimerkiksi Googlen reCAPTCHA-evästettä lomakkeen lähettämistä varten väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Evästeen tietosuojakäytäntöön pääset tutustumaan täältä: https://policies.google.com/privacy ja https://policies.google.com/terms.

Tilastolliset evästeet

Tilastollisten evästeiden avulla keräämme tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tämän tiedon avulla voimme optimoida verkkosivustoamme ja palvella sen käyttäjiä paremmin.

Käytämme esimerkiksi Leadoon käyttäjänseurantaa ja -tunnistusta seurataksemme, miten käyttäjät liikkuvat verkkosivuillamme ja tunnistaaksemme käyttäjän edustaman organisaation. Voimme yhdistää tätä dataa muihin käyttäjistä verkkosivujemme kautta kerättyihin tietoihin. Leadoon tietosuojakäytäntöön pääset tutustumaan täältä: https://leadoo.com/privacy-policy/

Voit itse valita, sallitko tilastollisten evästeiden käytön.

Markkinointievästeet

Kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyviä evästeitä käytetään verkkosivuston kävijöiden kiinnostuksen kohteiden ymmärtämiseksi, jolloin voimme tarjota sinulle juuri sinua kiinnostavaa mainontaa.

Voit itse valita, sallitko markkinointievästeiden käytön.

Miten voit hyväksyä tai hylätä evästeiden käytön?

Voit hallinnoida Lecklén verkkosivuilla käytettäviä evästeitä sivustolla näkyvän evästebannerin kautta. Muita kuin välttämättömiä evästeitä ei käytetä, ellet ole siihen erikseen suostunut. Voit muuttaa tekemiäsi evästevalintoja tai peruuttaa antamasi suostumuksen evästebannerin kautta milloin tahansa. Huomaathan, ettemme välttämättä kykene tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluita etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä verkkosivujen osia, mikäli kaikkia evästeitä ei ole sallittu.

Huomaathan, että sallimalla tilastollisten ja/tai mainontaan liittyvien evästeidän käytön sallit henkilötietojesi siirron EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mistä voi aiheutua riskejä tietosuojallesi. Rekisterinpitäjä pyrkii minimoimaan riskiä hyödyntämällä ainoastaan anonyymia dataa käyttäviä evästeitä, jos mahdollista.

Lecklén verkkosivusto sisältää linkkejä tai upotuksia kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten sosiaalisen median alustoihin. Kyseinen palvelu saattaa pystyä tunnistamaan sinut. Emme vastaa tällaisten sivustojen tietosuojasta.

MITEN SUOJAAMME TIETOJASI?

Lecklé suhtautuu tietojesi turvallisuuteen vakavasti. Kaikki työntekijämme on ohjeistettu kirjallisesti henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvaa koskien, ja he ovat sitoutuneet henkilötietojen asianmukaiseen salassapitoon. Alihankkijamme valitaan ja ohjeistetaan huolella ja tietojärjestelmät tietoineen on asianmukaisesti suojattu luvattomalta pääsyltä ja vahingossa tapahtuvalta muuttumiselta, tuhoutumiselta tai leviämiseltä esimerkiksi kaksivaiheisen tunnistautumisen avulla.

KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJASI SÄILYTETÄÄN?

Lecklé säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeellisia edellä kuvatuissa käsittelytarkoituksissa ja/tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

 • Tilaisuuksien järjestämiseksi käsiteltävät tiedot poistetaan heti käsittelytarpeen päättymisen jälkeen.
 • Markkinointiarpajaisia varten käsiteltävät tiedot poistetaan heti, kun arpajaisten voittajalle/voittajille on ilmoitettu.
 • Markkinointitarkoituksiin käsiteltäviä tietoja säilytetään, kunnes kuusi (6) kuukautta on kulunut edellisestä yhteydenotosta, jollei käsittely perustu rekisteröidyn suostumukseen, jolloin tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.
 • Työhakemuksia ja mahdollisia muita rekrytointiprosessin aikana kertyneitä tietoja säilytetään, kunnes avoimen hakemuksen jättämisestä tai nimetyn paikan täyttämisestä on kulunut yksi (1) vuosi.
 • Toimeksiantoihin liittyviä tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta toimeksiannon päättymisestä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
 • Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.
MITÄ OIKEUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

Lecklé auttaa mielellään oikeuksiesi toteuttamisessa. Jokaisella rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus pyytää meiltä tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, sekä tietoja henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli se ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin, voit saada jäljennöksen itseäsi koskevista tiedoista. Jos pyydät useampia jäljennöksiä tai käytät oikeuttasi toistuvasti vuoden sisällä, saatamme periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään epätarkat tai virheelliset tiedot.
 • Oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein. Huomaathan, ettemme kaikissa tilanteissa voi poistaa tietojasi, mikäli niiden säilyttäminen on lakisääteinen velvoitteemme tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin, jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona varmistamme tietojen paikkansapitävyyden.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.
 • Vastustamisoikeus. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Tällöin emme enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellemme voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi rekisteröitynä. Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, mikäli emme mielestäsi käsittele henkilötietojasi asianmukaisesti tai toteuta oikeuksiasi riittävällä tavalla. Voit tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteessa tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle  

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse (info@leckle.fi) tai puhelimitse (020 730 3890). Sinulle ilmoitetaan pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisestikuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, koska meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla. Lecklé voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 24.05.2023 ja sitä päivitetään säännöllisesti soveltuvan lainsäädännön ja/tai Lecklén suorittaman henkilötietojen käsittelyn muuttuessa.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, älä epäröi ottaa yhteyttä sähköpostitse (info@leckle.fi) tai puhelimitse (020 730 3890). Toimistojemme yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.leckle.com/yhteystiedot.php.