Tie­to­suo­ja­se­los­te

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten Lecklé käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa tai näiden yhteyshenkilöiden sekä työnhakijoidensa ja Lecklén verkkosivuston käyttäjien (jäljempänä ”rekisteröity”) henkilötietoja.

1. REKISTERINPITÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Lecklé Oy, Lecklé Alvia Oy ja Lecklé Corporate Finance Oy (jäljempänä “Lecklé” tai ”me”)

Osoite: Satakunnankatu 22 E, 33210 Tampere

Sähköposti: info@leckle.fi

Puhelin: 020 730 3890

Rekisterinpitäjänä toimii aina se edellä mainittu konserniyhtiö, jonka toimeksiannosta, asiakassuhteesta tai markkinoinnista on kyse taikka johon työhakemus kohdistuu.

2. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Perustiedot
  • Nimi ja (työ)yhteystiedot
  • Mahdollisesti edustettu organisaatio sekä asema edustetussa organisaatiossa
 • Toimeksiantojen hoitaminen
  • Asiakasnumero, laskutustiedot ja -historia
  • Mahdolliset toimeksiannon hoitamiseksi tarpeelliset identiteetti- ja muut tiedot, kuten syntymäaika tai henkilötunnus
  • Lakisääteiset asiakkaan tuntemistiedot sekä tiedot koskien asiakkaan taloudellista tilannetta ja poliittista vaikutusvaltaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi
 • Markkinointi ja tapahtumat
  • Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot
  • Tapahtumailmoittautumiset
  • Mahdolliset erityisruokavaliota koskevat tiedot tapahtumiin osallistumisen yhteydessä
 • Rekrytointi
  • CV ja työhakemus
  • Mahdolliset muut rekrytointiprosessin aikana kertyvät sekä rekrytointiprosessin etenemisen kannalta tarpeelliset tiedot
 • Evästeet
  • IP-osoite ja muut evästeiden keräämät tiedot

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus, pl. toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on lisäksi edellytys meidän ja rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation välisen sopimuksen tekemiseksi sekä asiakkaan tunnistamiseen ja rahanpesulainsäädäntöön liittyvien lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

3. MISTÄ KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA?

Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta organisaatiolta.

Tarvittaessa keräämme henkilötietoja myös viranomaisilta, yhteystietopalveluiden tarjoajilta, kaupparekisteristä, vakuutusyhtiöiltä, luottotietoyhtiöiltä sekä muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta sekä organisaatioiden verkkosivuilta.

4. MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset ovat seuraavat:

 • Rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen täytäntöönpano
  • Yksityisasiakkaiden toimeksiantojen hoitaminen ja asiakassuhteiden ylläpito
 • Lecklén oikeutettu etu (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen)
  • Organisaatioasiakkaiden toimeksiantojen hoitaminen ja asiakassuhteiden ylläpito
  • Markkinointi ja tapahtumien järjestäminen
  • Palveluidemme kehittäminen
 • Lecklén oikeutettu etu (viestin välittäminen viestintäverkossa ja tietoturvan varmistaminen)
  • Verkkosivustomme toiminnan mahdollistaminen
 • Rekisteröidyn suostumus
  • Yhteydenottoihin vastaaminen
  • Markkinointiarpajaiset
  • Verkkosivustomme toiminnan kehittäminen ja analysointi sekä mainonnan kohdentaminen
  • Rekrytointi
 • Lecklén lakisääteiset velvoitteet
  • Kirjanpito
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen sekä asiakkaiden ja toimittajien tunteminen

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5. KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA JA SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteiseen velvoitteeseemme tai toimeksiantoon perustuen.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Henkilötietojen käsittelijät, kuten kirjanpitäjämme tai käyttämiemme ohjelmistojen palveluntarjoajat, saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan antamamme ohjeistuksemme mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää luovuttamiamme henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Jotkin käyttämämme henkilötietojen käsittelijät tai näiden käyttämät alihankkijat ovat kuitenkin sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin huolehdimme henkilötietojen suojan tasosta varmistamalla, että Euroopan komissio on antanut kohdemaasta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (ns. vastaavuuspäätös), tai esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi meidän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

6. MITEN HYÖDYNNÄMME EVÄSTEITÄ?

6.1. Mitä evästeet ovat ja mihin käytämme niitä?

Vieraillessasi Lecklén verkkosivustolla tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi voidaan asentaa evästeitä tai evästeiden kaltaisia teknologioita. Ne ovat tyypillisesti pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla laitteesi voidaan tunnistaa. Käyttäjää ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa evästeiden avulla. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitteita tai tiedostoja.

Käytämme evästeitä mahdollistaaksemme verkkosivustomme käytön sekä varmistaaksemme sivuston toiminnan. Lisäksi suostumuksellasi evästeitä käytetään verkkosivuston liikenteen analysoimiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

6.2. Mitä evästeitä käytämme ja miten voit hallinnoida niitä?

Käyttämämme evästeet on kuvattu sivustollamme näkyvässä evästebannerissa. Pääset aina tutustumaan käytössä oleviin evästeisiin sivuston alalaidassa olevan ”Hallitse evästeasetuksia” -linkin kautta.

Voit hallinnoida verkkosivustollamme käytettäviä evästeitä sivustolla näkyvän evästebannerin kautta tai sivuston alalaidassa olevan ”Hallitse evästeasetuksia” -linkin kautta. Voit muuttaa tekemiäsi evästevalintoja tai peruuttaa antamasi suostumuksen evästebannerin tai ”Hallitse evästeasetuksia” -linkin kautta milloin tahansa.

Huomaathan, ettemme välttämättä kykene tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluita etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä verkkosivujen osia, mikäli kaikkia evästeitä ei ole sallittu.

Huomaathan, että sallimalla tilastollisten ja/tai mainontaan liittyvien evästeiden käytön sallit henkilötietojesi siirron EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mistä voi aiheutua riskejä tietosuojallesi.

Verkkosivustomme sisältää linkkejä ja upotuksia kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten sosiaalisen median alustoihin. Emme vastaa tällaisten sivustojen tietosuojasta.

7. KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Lecklé säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kun ne ovat tarpeellisia edellä kuvatuissa käsittelytarkoituksissa:

 • Toimeksiantojen hoitaminen
  • Toimeksiantoihin liittyviä tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta toimeksiannon päättymisestä
  • Rahanpesulain mukaisten velvoitteidemme noudattamiseksi lakisääteisiä tuntemistietoja säilytetään viisi (5) vuotta vakituisen asiakassuhteen päättymisestä
  • Kirjanpitolain mukaisten velvoitteidemme noudattamiseksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee
 • Markkinointi ja tapahtumat
  • Markkinointitarkoituksiin käsiteltäviä tietoja säilytetään, kunnes kuusi (6) kuukautta on kulunut edellisestä yhteydenotosta, jollei käsittely perustu rekisteröidyn suostumukseen, jolloin tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa
  • Markkinointiarpajaisia varten käsiteltävät tiedot poistetaan heti, kun arpajaisten voittajalle/voittajille on ilmoitettu
  • Tapahtumien järjestämiseksi käsiteltävät tiedot poistetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen
 • Rekrytointi
  • Työhakemuksia ja mahdollisia muita rekrytointiprosessin aikana kertyneitä tietoja säilytetään, kunnes avoimen hakemuksen jättämisestä tai nimetyn paikan täyttämisestä on kulunut yksi (1) vuosi
 • Evästeet
  • Evästeiden keräämiä henkilötietoja säilytetään evästebannerissa ilmoitetusti
8. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Voit käyttää tässä kohdassa 8 kuvattuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Autamme mielellämme oikeuksiesi toteuttamisessa.

Ilmoitamme sinulle pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Ennen pyynnön toteuttamista meillä on velvollisuus varmistaa henkilöllisyytesi. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Näiden oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

8.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää meiltä tieto siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä pyytää meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä. Sinulla on oikeus saada jäljennös itseäsi koskevista henkilötiedoista.

8.2.Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään epätarkat, puutteelliset tai virheelliset tiedot.

8.3. Oikeus saada tietosi poistetuksi

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein. Huomaathan, ettemme kaikissa tilanteissa voi poistaa tietojasi, mikäli niiden säilyttäminen on lakisääteinen velvoitteemme tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

8.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin, jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona varmistamme tietojen paikkansapitävyyden.

8.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

8.6.  Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Tällöin emme enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellemme voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi rekisteröitynä.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

8.7. Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.

8.8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, mikäli emme mielestäsi käsittele henkilötietojasi asianmukaisesti tai toteuta oikeuksiasi riittävällä tavalla. Voit tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteessa https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 14.02.2024, ja sitä päivitetään säännöllisesti soveltuvan lainsäädännön ja/tai Lecklén suorittaman henkilötietojen käsittelyn muuttuessa.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai haluat käyttää oikeuksiasi, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.