Tie­to­suo­ja­se­los­te

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä seloste kertoo, miten Lecklé Oy käsittelee henkilötietojasi. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustojamme (https://www.leckle.com, https://www.leckle.fi) tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

Lecklé Oy (”Lecklé”)

Osoite: Satakunnankatu 22 E 2. krs, 33210 Tampere

Sähköposti: info@leckle.fi

Puhelin: 020 730 3890

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Tyypillisesti Lecklé voi saada seuraavia tietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot (kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Muut perustiedot (kuten syntymäaika, asiakasnumero, asiointikieli, työtehtävä, työnantajan tiedot)
 • Lakisääteiset tiedot asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan taloudellisen tilan ja poliittisen vaikutusvallan selvittämiseksi
 • Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot liittyen erityyppisiin henkilötietojen käsittelytarkoituksiin
MITEN TIEDOT KERÄTÄÄN?

Saamme tiedot pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisilta, yhteystietopalveluiden tarjoajilta, kaupparekisteristä, vakuutusyhtiöiltä, luottotietoyhtiöiltä ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Saatamme myös sovellettavan lainsäädännön puitteissa kerätä ja päivittää henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuten yhtiöiden verkkosivustoilta, uutispalveluista sekä muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella.Keräämme tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen Google Analytics -palvelun avulla.

MILLÄ PERUSTEILLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN KÄYTÄMME TIETOJASI?

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Lecklén asiakkaan tai asiakkaan edustaman yrityksen ja Lecklén välisen asiakas- ja toimeksiantosuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojen käsittelyllä Lecklé voi palvella asiakkaitaan laadukkaasti ja parantaa palveluitaan. Henkilötietojen käsittelyllä ei ole asiakkaalle tai asiakkaan vastapuolelle muita vaikutuksia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myös:

 • Markkinointi ja asiakasviestintä
 • Verkkosivustolla kävijöiden tietojen käsittely verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi
 • Tapahtumien järjestäminen
 • Noudattaa asiakkaan mahdollista toivetta vastaanottaa tai olla vastaanottamatta suoramarkkinointia
 • Lakisääteisten velvoitteiden kuten rahanpesua ja asiakkaiden sekä toimittajien tuntemista koskevien velvoitteiden täyttäminen
 • Rekrytointiin liittyvät toimenpiteet
KENELLE LUOVUTAMME TIETOJA JA SIIRRÄMMEKÖ TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä asioissa tai toimeksiantoon perustuen. Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (kuten teknisten palveluiden tarjoajat). Nämä palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

MITEN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Lecklé suhtautuu tietojesi turvallisuuteen vakavasti. Kaikki työntekijämme on ohjeistettu kirjallisesti henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien, ja he ovat sitoutuneet asianmukaiseen salassapitoon. Alihankkijamme valitaan ja ohjeistetaan huolella ja tietojärjestelmät tietoineen on asianmukaisesti suojattu luvattomalta pääsyltä ja vahingossa tapahtuvalta muuttumiselta, tuhoutumiselta tai leviämiseltä.

Lecklé säilyttää asiakkaan ja vastapuolen tietoja niin kauan kuin asiakas- ja toimeksiantosuhde asiakkaan kanssa on voimassa. Toimeksiantoihin liittyviä tietoja säilytämme vähintään 10 vuotta toimeksiannon päättymisen jälkeen. Työhakemuksia (hakemus tiettyyn avoimeen tehtävään) ja niihin liittyvää materiaalia säilytetään 6 kuukautta valintaprosessin päättymisestä. Avoimia työhakemuksia ja niihin liittyvää materiaalia säilytetään 6 kuukautta tietojen vastaanottamisesta. Muilta osin henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Kun määriteltyjen poistamiskäytäntöjemme mukainen säilytysaika on päättynyt, tai se muuten katsotaan tarpeelliseksi, poistamme tietosi tietoturvallisesti.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON TIETOJASI KOHTAAN?

Lecklé auttaa mielellään oikeuksiesi toteuttamisessa. Jokaisella sivuston käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus pyytää meiltä itseäsi koskevat tiedot. Jos pyydät useampia jäljennöksiä tai käytät oikeuttasi toistuvasti vuoden sisällä, saatamme periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään mielestäsi virheelliset tiedot.
 • Oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista laissa säädetyin perustein. Jos käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla myös seuraavat oikeudet:

 • Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä.
 • Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyähenkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on Lecklén oikeutettu etu.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse (info@leckle.fi) tai puhelimitse (020 730 3890), jolloin vastaamme sinulle kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, koska meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla. Lecklé voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

EVÄSTEET

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteellesi käyttäessäsi verkkosivujamme (https://www.leckle.com tai https://www.leckle.fi). Käyttäjää ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa evästeiden avulla.

Kaikki Lecklén verkkosivuilla käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, joiden avulla varmistamme sivuston toimivuuden ja pystymme tarjoamaan paremman käyttökokemuksen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi muistaa kielivalintasi. Verkkosivuillemme saapuessa sinulta kysytään lupaa evästeiden käyttöön, jolloin sinun on mahdollista olla antamatta tällaista lupaa, mutta sivusto ei tällöin välttämättä toimi kunnolla. Voit lisäksi milloin tahansa kieltää evästeiden käytön muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia.

Sivusto sisältää linkkejä tai upotuksia kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten sosiaalisen median alustoihin. Kyseinen palvelu saattaa pystyä tunnistamaan sinut. Emme vastaa tällaisten sivustojen tietosuojasta.

Käytämme verkkosivuillamme Googlen reCAPTCHA-evästettä lomakkeen lähettämistä varten väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Evästeen tietosuojakäytäntöön pääset tutustumaan täältä: https://policies.google.com/privacy ja https://policies.google.com/terms.

YHTEYSTIEDOT JA MUUTOKSET

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 12.05.2022 ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, älä epäröi ottaa yhteyttä sähköpostitse (info@leckle.fi) tai puhelimitse (020 730 3890). Toimistojemme yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.leckle.com/yhteystiedot.php.

Mikäli katsot tietojesi käsittelyn olevan lainvastaista, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle (https://tietosuoja.fi/yhteystiedot).