Ak­se­li Ja­ka­la: Trai­nee-jak­so­ni Lecklél­lä oli unoh­tu­ma­ton ko­ke­mus

28.7.2023

Taipaleeni Leckléllä alkoi maaliskuun loppupuolella harjoittelijana Corporate Finance -tiimissä. Kuten odottaa sopi, alkuun opeteltavaa oli runsaasti. Uuden työpaikan yleisten toimintatapojen omaksumisen ohella sain palauttaa mieleeni rahoitusteorian ja laskentatoimen oppisisältöjä parin vuoden takaa. Ensimmäisenä yllätti opiskellun teorian ja käytännön työn välinen vahva yhteys. Diskonttaukset, WACC:it, EBITDA:t ja EV:t pyörivät Excelissä aika lailla samaan tapaan kuin yliopistokursseilla oli käsitelty. Reaalimaailmassa suurin eroavaisuus on kuitenkin käytettävien parametrien estimointi. Esimerkiksi yrityksen valuaatioon vaikuttaa merkittävästi markkinoiden riskipreemio ja yrityksen oma beta-kerroin, joita ei ole valmiiksi kirjoitettu tenttipaperiin. Usein kuulee sanottavan, että asiat oppii parhaiten käytännön työtä tehdessä, eikä oma kokemukseni ole poikkeus. Varsinkin arvonmäärityksessä oma kokemus ja arvostelukyky on keskiössä – jopa kansainväliset arvonmääritysstandardit ohjeistavat käyttämään omaa harkintaa monipuolisen kokonaisuuden setvimiseksi.

Lecklé on pienehkönä toimijana eriomainen paikka päästä kokemaan yritysjärjestelyiden eri vaiheita monesta näkökulmasta. Olin esimerkiksi mukana niin myynti- kuin ostotoimeksiannoissakin. Opin käyttämään erilaisia arvonmääritysmenetelmiä, kuten diskontattujen kassavirtojen laskelmia ja vertailukelpoisten yritysten arvostusta sekä tarkastelemaan riskejä, markkinatrendejä ja kilpailuympäristöä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen arvostustasoon. Muutenkin työtehtävät olivat varsin monipuolisia ja vaativat sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista lähestymistapaa. Asiakasprojektien lisäksi pääsin tekemään esimerkiksi sisäistä liiketoiminnan kehittämistä. Ymmärrykseni taloudesta ja markkinoiden toiminnasta koheni huomattavasti, minkä lisäksi kehitin Office-osaamistani, yleisiä työelämätaitoja sekä analyyttista ajattelukykyä. Myös tiedonhakutaitoni paranivat merkittävästi, nyt esimerkiksi tiedän mistä etsiä parametreja laskelmiin ja informaatiota toimiala-analyyseihin. Harjoitteluni aikana pääsin tutustumaan lukuisiin yrityksiin eri toimialoilla. Tietämykseni Suomen yrityskentästä nousi aivan uudelle tasolle.

Harjoitteluaikani ei toki ollut koko aikaa pelkkää ruusuilla tanssimista, vaan koin toisinaan työn haastavuuden ja projektiluontoisuuden kognitiivisesti kuormittavaksi. Uskon kuitenkin, että omalle epämukavuusalueelle joutuminen on kehittymisen kannalta ensiarvoisen oleellista. Näin jälkikäteen ajatellen en taatusti olisi yhtä tyytyväinen, mikäli toimenkuvani olisi ollut triviaalia puuhastelua asiantuntijatyön sijaan. Itselleni täsmälääkettä tehokkuuden parantamiseksi oli työtehtävien monipuolistaminen – aamupäivän kirjoitustyön vastapainoksi Excelin pyörittely tuntui terapeuttiselta niin kuin myös rankan analyysin päätteeksi tehty mekaanisempi tehtävä. Työskentelyni tukena oli jatkuvasti kannustava tiimimme. Toiveitani, mieltymyksiäni ja vahvuuksiani huomioitiin koko harjoittelujakson alusta loppuun.

Organisaationa Lecklé on erinomainen valinta työuran alkuvaiheen osaajalle. Yhteisöllinen kulttuuri antoi monia unohtumattomia kokemuksia ja ihmissuhteita. Positiivinen työyhteisö ei pelkästään tarjonnut hauskoja hetkiä, vaan myös ammatillisessa mielessä osaamista karttuu runsaasti epävirallisissa yhteyksissä. Toimistolla käyminen oli antoisaa, sillä vuorovaikutus eri alojen asiantuntijoiden kanssa laajentaa omaa perspektiiviä. Esimerkiksi juridisissa kysymyksissä ei ole aina olemassa yksiselitteisiä vastauksia, joten oman ajattelutyylin mukautuminen edesauttaa työelämäkyvykkyyttä. Monipalveluyhtiönä Lecklé opettikin kaikkea aina arvonlisäverotuksesta tieturvaan. Plussaa oli myös mahdollisuus konsultoida eri alojen asiantuntijoita omiin työtehtäviin liittyen.

Kaiken kaikkiaan harjoittelujakso Corporate Finance -tiimissä oli erittäin arvokas kokemus. Se auttoi minua syventämään osaamistani taloudesta ja finanssialasta sekä kehittämään lukuisia käytännön taitoja. Olen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta haastaa ja kehittää itseäni positiivisessa ympäristössä. Positiivista ympäristöä toivon myös maailman toiselta laidalta, sillä olen suuntaamassa Singaporeen yliopistovaihtoon loppukesästä. Vaikka Kaakkois-Aasian uudet tuulet puhaltavat loppuvuodeksi, ei harjoittelujaksolta saatu oppi ja kokemus taatusti pääse unohtumaan.

Akseli Jakala

Corporate Finance Analyst Trainee

Jaa artikkeli