Ar­von­li­sä­ve­ro­kan­nat muut­tu­vat – val­mis­tau­du ajois­sa!

8.5.2024

Orpon hallitus on kesäkuun 2023 hallitusohjelmassa sopinut korottavansa nykyiseen 10 %:n arvonlisäverokantaan kuuluvia hyödykkeitä 14 %:iin. Lisäksi kevään 2024 kehysriihessä hallitus esitti yleisen arvonlisäverokannan nostamista 25,5 %:iin. Tämänhetkisen tiedon mukaan yleisen verokannan nosto tulee voimaan jo 1.9.2024 ja alennettu 10 %:n verokanta nousee 14 %:iin 1.1.2025.

Miten valmistautua verokantamuutoksiin?

Tulevat muutokset koskevat ihan jokaista ja organisaatioiden on tärkeä alkaa valmistautua niihin välittömästi. Väärä verokanta on aina myyjän tai ostajan riski – puhumattakaan siitä, että pahimmassa tapauksessa verokannan nousu on pois omasta katteesta.

Käytännössä verokantamuutoksilla on vaikutusta organisaatiossa erityisesti:

  • kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmiin sekä myynti- ja ostosopimuksiin. On olennaista huolehtia, että verokanta käsitellään oikein aina sopimuksista Verohallinnolle tehtäviin ilmoituksiin saakka.

Lisäksi käytännön haasteita voi liittyä:

  • laskutukseen ja hinnoitteluun sekä arvonlisäveron ajalliseen kohdistamiseen. Huomionarvoista on, että oikean verokannan määrittäminen riippuu mm. luovutetun hyödykkeen luonteesta (tavara vai palvelu) sekä laskutusajankohdasta. Erityistä valppautta organisaatioilta vaaditaan keskeneräisten projektien ja urakoiden, ennakkomaksujen, osamaksukauppojen, erilaisten oikaisuerien sekä kansainvälisen kaupan tilanteiden osalta.

Avainasemassa arvonlisäveron laskentajärjestelmiin sekä sopimuksiin tehtävien päivitysten lisäksi on:

  • henkilöstön riittävän osaamisen varmistaminen esimerkiksi arvonlisävero-ohjeita päivittämällä ja henkilöstöä kouluttamalla. Henkilöstön asianmukaisella osaamisella sekä tiedonkululla myynti- ja ostolaskujen käsittelijöille ja tarkastajille, voidaan varmistua siitä, että ostoihin ja myynteihin on sovellettu oikeaa verokantaa eikä virheellinen tieto verokäsittelystä johda turhiin riskeihin.

Tärkeimpien asioiden joukkoon on nostettava myös:

  • tällä hetkellä voimassa olevien verokantojen hyödyntämismahdollisuuksien tunteminen.

Milloin muutokset tulevat voimaan?

Hallitus on antanut 29.4.2024 hallituksen esityksen luonnoksen, jonka mukaan yleistä verokantaa on tarkoitus korottaa 25,5 %:iin jo 1.9.2024. Alennettu 10 %:n verokanta puolestaan nousee tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2025. Tätä ennen muutokset tulisi organisaatiossa ehtiä viedä järjestelmiin ja käytäntöön.

Organisaatioille aikataulu on joka tapauksessa tiukka, sillä kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmäpäivitysten sekä sopimus-, tarjous- ja muihin vastaaviin asiakirjoihin mahdollisesti tehtävien muutosten lisäksi henkilökunnan kouluttaminen ja ohjeistaminen asiaan liittyen on erittäin tärkeässä roolissa.

Verokantojen muutokset vaativat vielä virallisen hallituksen esityksen ja eduskunnan vahvistuksen, ennen kuin ne tulevat voimaan.

Lecklén arvonlisäveroasiantuntijat ovat mielellään tukenanne aiheeseen liittyvien kysymysten ja pohdintojen kanssa. Avustamme muun ohella sopimusten ja muiden asiakirjojen läpikäynnissä ja päivityksessä sekä ohjeiden laatimisessa ja/tai henkilöstön kouluttamisessa.

Noora Koskimäki

Arvonlisäveroasiantuntija

050 574 7523

noora.koskimaki@leckle.fi

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Aiheen asiantuntijamme

Hanna Huhtala
Hanna Huhtala

CEO, Lecklé Oy

040 048 4308

hanna.huhtala@leckle.fi

Tutustu
Enni Alanko
Enni Alanko

Arvonlisäveroasiantuntija

040 685 0935

enni.alanko@leckle.fi

Tutustu
Noora Koskimäki
Noora Koskimäki

Arvonlisäveroasiantuntija

050 574 7523

noora.koskimaki@leckle.fi

Tutustu
Eveliina Laakso
Eveliina Laakso

Arvonlisäveroasiantuntija

040 668 5720

eveliina.laakso@leckle.fi

Tutustu