Ke­hys­rii­hi: Ar­von­li­sä­ve­ro nousee – uusi ylei­nen ve­ro­kan­ta 25,5 %

17.4.2024

Kehysriihi: Arvonlisävero nousee – uusi yleinen verokanta 25,5 %

Hallitus sai tiistaina valmiiksi kehyspäätöksensä, jossa linjattiin tulevien vuosien taloutta ja tehtiin uusia sopeutuspäätöksiä.

Yleisen verokannan nousu tuo valtion kassaan lisää euroja, mutta kasvattaa kustannuksia erityisesti kuluttajilla ja arvonlisäverotonta toimintaa harjoittavilla tahoilla. Muutos tulee voimaan tämänhetkisen tiedon mukaan viimeistään 1.1.2025, mutta mahdollisesti jo alkusyksystä.

Siirtymässä on hyvä huomioida ainakin:

  1. Vaikutukset sopimuksiin ja niiden perusteella maksettavaan hintaan
  2. Siirtymäajan laskut ja kesken olevat projektit
  3. Mahdollinen kustannusten nousu
  4. Laskutuksen ja kirjanpidon ohjelmien toimivuus
  5. Henkilökunnan kouluttaminen

”Verokantojen muutos voi tulla voimaan hyvin nopealla aikataululla. Organisaatiolta vaaditaan nopeaa sopeutumiskykyä, jotta muutokset saadaan vietyä käytäntöön, järjestelmät toimiviksi ja eritysesti siirtymävaiheen negatiiviset taloudelliset vaikutukset minimoidaan. Muutokseen on hyvä valmistautua mahdollisimman pian., kertoo Lecklén  alv-asiantuntija Eveliina Laakso.

Lisäksi hallitus on aikaisemmin suunnitellut korottavansa 10 % verokannan piirissä olevien hyödykkeiden arvonlisäveron 14 %:iin (pl. sanoma- ja aikakauslehdet) sekä alentavansa 14 %:iin inkontinenssi- ja kuukautissuojien sekä vaippojen arvonlisäveroa. Ruoan 14 % verokantaan ei hallituksen lupausten perusteella kosketa.

Verokantojen muutokset vaativat vielä virallisen hallituksen esityksen ja eduskunnan vahvistuksen, ennen kuin ne tulevat voimaan.

Lecklén arvonlisäverotiimi Hanna Huhtala, Eveliina Laakso, Noora Koskimäki ja Enni Alanko auttavat yllä mainituissa ja muissa arvonlisäveron kiemuroissa.

Jaa artikkeli