Lecklé Cor­po­ra­te Fi­nance neu­vo­nan­ta­ja­na Hi­ki­no­ro Oy:n yri­tys­kau­pas­sa

15.6.2023

Lecklé Corporate Finance neuvonantajana Hikinoro Oy:n yrityskaupassa

Perheomisteinen vuonna 1982 perustettu jalkineiden välipohjia valmistava Hikinoro Oy on siirtynyt uuteen omistukseen, kun pääomistaja Railo Partners Oy yhdessä kanssasijoittajien kanssa hankki Hikinoro Oy:n osakekannan.

Lecklén Corporate Finance -tiimi toimi myyjän taloudellisena neuvonantajana yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa alkuvaiheen suunnittelusta järjestelyn loppuunsaattamiseen asti. Lisäksi Lecklé monipalveluyhtiönä toimi yritysjärjestelyssä myyjän juridisena neuvonantajana.

Hikinoro Oy

Hikinoro Oy on yksi johtavista sellupohjaisten jalkineiden välipohjien valmistajista maailmanlaajuisesti. Hikinoro on myös kehittänyt uudenlaisen ympäristöystävällisen rakennussuojamateriaalin, jolle ennustetaan voimakasta kysyntää tulevaisuudessa. Yhtiön liikevaihto sen viimeksi päättyneellä tilikaudella oli n. 11 miljoonaa euroa ja se työllisti n. 26 henkilöä. Yhtiön tehdas ja biovoimalaitos sijaitsevat Keski-Suomessa, Vaajakoskella. Täältä löydät lisätietoja yhtiöstä: https://hikinoro.com/

Railo Partners Oy

Railo Partners Oy on suomalainen enemmistösijoituksiin keskittynyt pääomasijoitusyhtiö, joka on vastuussa kohdeyrityksiensä operatiivisesta johtamisesta ja niiden kehittämisestä. Railon tyypillinen kohdeyhtiö on teollisuusalan yritys, jonka toiminnan kehittämisessä ja kasvumahdollisuuksissa he näkevät runsaasti piilevää potentiaalia.

Railon tiimi koostuu vankan ja laaja-alaisen taustan omaavista finanssialan ammattilaisista, joilla on monipuolista kokemusta mm. erilaisista rahoitukseen, kansainväliseen kauppaan ja muutosjohtamiseen liittyvistä tehtävistä. Täältä löydät lisätietoja yhtiöstä: https://www.railopartners.fi/

Lecklé toivottaa paljon onnea järjestelyn osapuolille!

Jaa artikkeli