Lecklé oli ti­li­kau­del­la 2021–2022 mu­ka­na yh­teen­sä 53:ssa yri­tys- ja kiin­teis­tö­kau­pas­sa

9.11.2022

Lecklé oli tilikaudella 2021–2022 mukana yhteensä 53:ssa yritys- ja kiinteistökaupassa.

Lecklé sai olla 30.9.2022 päättyneellä tilikaudellaan neuvonantajana mukana yhteensä 53:ssa yritys- ja kiinteistökaupassa. Yrityskauppojen lukumäärä on määrältään merkittävä ja Lecklé on kiitollinen asiakkailtaan saamastaan luottamuksesta.

Lecklén avustamien yritys- ja kiinteistökauppojen lukumäärä kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna n. 26 %, mikä osoittaa Lecklén yrityskauppatoimintojen vahvasta kehittymisestä ja asiakkaiden yrityskauppa-aktiivisuudesta. Lecklén avustamista yrityskaupoista 21 % oli liiketoimintakauppoja ja 70 % osakekauppoja. Suoria kiinteistökauppoja oli 9 %. Kauppojen arvon vaihteluväli oli sadoistatuhansista euroista aina useampaan kymmeneen miljoonaan euroon.

Läsnäolo läpi Suomen

Lecklé avusti yritys- ja kiinteistökaupoissa läpi Suomen. Kauppojen maantieteellisestä jakautumisesta voidaan kuitenkin päätellä, että Lecklén toimistokaupunkien talousalueet erottuvat määrällisesti kauppojen kohteena olleiden yritysten kotipaikkojen joukosta. Lecklén kansainvälisistä valmiuksista kertoo se, että 16 prosentissa kaikista yritys- ja kiinteistökaupoista toisena osapuolena oli kansainvälinen taho.

 

Lecklé vahvisti tilikauden aikana yrityskauppapalveluitaan

Ennestään vahvan yrityskauppoihin liittyvän verotuksen ja juridiikan osaamisen lisäksi Lecklé laajensi tilikauden 2021–2022 aikana palveluvalikoimaansa entistä enemmän myös Corporate Finance -puolelle, ns. yrityskauppojen taloudelliseen neuvonantoon. Laajennuksen jälkeen Lecklén palvelukokonaisuus kattaa koko yritysjärjestely tai -kauppaprosessin ulottuen esimerkiksi arvonmäärityksestä yritysostajakanditaattien kartoitukseen sekä yritysjärjestelyn tai -kaupan lopulliseen toteuttamiseen. Esimerkiksi tällä hetkellä Lecklén Corporate Finance -tiimillä on vireillä useita pk-yrityksien myyntitoimeksiantoja.

Mikäli esimerkiksi yrityksen myynti, tai siihen liittyvät toimet (mm. yrityksen myyntikunto) ovat ajankohtaisia, Lecklén asiantuntijoihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Jaa artikkeli