Lecklé­läis­ten työ­pöy­däl­tä

3.11.2022

Esittelemme uudessa juttusarjassamme tapausotteita leckléläisten työpöydiltä.

𝐏𝐮𝐥𝐦𝐚: Syksy on taattua selvityspyyntöaikaa. Verohallinto lähestyi tällä asialla henkilöosakasta, joka oli lainannut varoja yhtiölleen. Velalle kertyneitä korkoja ei kuitenkaan ollut maksettu, koska yhtiön tulot olivat menneet juokseviin kuluihin ja pankkilainan lyhennyksiin. Korot osakkaalle oli kirjattu siirtovelkoihin. Henkilöverotuksessa käytettävän kassaperusteen pääsäännön mukaan tulo verotetaan vasta, kun se on maksettu saajalleen. Näin ollen osakas ei ollut ymmärrettävästi ilmoittanut tuloa omalla veroilmoituksellaan. Syventävään vero-ohjeeseen perustuvan poikkeuksen nojalla Verohallinto kuitenkin katsoi korot saaduksi pääomatuloksi, vaikka raha ei ollutkaan liikkunut yhtiön ja osakkaan välillä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä rapsahtaa lähtökohtaisesti myös veronkorotus. Osakas oli hyväksymässä esityksen, koska arvioi Verohallinnon olevan kannassaan järkähtämätön.

𝐋𝐞𝐜𝐤𝐥én 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐞𝐧𝐩𝐢𝐭𝐞𝐞𝐭: Selvitimme verokysymyksen taustan ja laadimme vastauksen selvityspyyntöön. Kantamme mukaan siirtovelaksi kirjattuja korkoja ei voitu tulouttaa verotuksessa, koska korkoja ei ollut tosiasiallisesti maksettu osakkaalle yhtiön tilanteesta johtuen.

𝐋𝐨𝐩𝐩𝐮𝐭𝐮𝐥𝐨𝐬: Verohallinto hyväksyi esittämämme perustelut. Tässäkin tapauksessa laadukas selvitys Verohallinnolle muutti tilanteen ja asiakkaamme välttyi kymmenien tuhansien eurojen suoriteperusteiselta lisäykseltä veronalaiseen tuloon sekä veronkorotukselta.

Jaa artikkeli