Oh­jel­mis­to pal­ve­lu­tuot­tee­na: SaaS-lii­ke­toi­min­ta­mal­li osoit­tau­tu­mas­sa me­nes­tyk­sen kul­ma­ki­vek­si

20.6.2023

Perinteisesti ohjelmistoja on tarjottu lisenssimallilla, jossa alkuinvestoinnin lisäksi saatettiin maksaa vain pientä ylläpitokulua. Software as a Service eli SaaS tarkoittaa hiljattain tunnetuksi tullutta liiketoimintamallia, jossa ohjelmisto toimitetaan asiakkaalle säännöllisin aikavälein maksettavana palveluna. SaaS­-yritykset ylläpitävät tarjoamiaan ohjelmistoja omilla palvelimillaan ja laskuttavat asiakasta tasaisin väliajoin. Asiakkaan maksama hinta määräytyy valitun palvelun laajuuden mukaan. Karrikoidusti SaaS-mallissa kyse on vuokraamisesta ostamisen sijaan. Tunnettuja esimerkkejä SaaS-ohjelmistoista ovat esimerkiksi Microsoft Office 365 -tuotteet ja pilvitallennuspalvelu Dropbox.

SaaS-liiketoimintamalli tuottaa lukuisia etuja sekä asiakkaalle että palvelun tuottajalle. Asiakas saa ohjelmiston heti käyttöönsä ja voi halutessaan koska tahansa tehdä muutoksia tilaamaansa palveluun. Tuotteesta aiheutuvat kustannukset ovat ennalta tiedossa, ja palvelusta maksetaan tasaisesti käytön aikana. Asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia ohjelmiston laadusta, sillä palveluntarjoaja vastaa ylläpidosta ja päivityksistä. Tietoturvaakin pidetään monissa tapauksissa parempana. SaaS-malli hyödyttää myös tuotetta tarjoavaa yritystä, sillä kassavirrat ovat jatkuvia ja ennakoitavia, mikä esimerkiksi houkuttelee rahoittajia ja tuo turvaa epävakaassa markkinatilanteessa. Asiakassuhteet ovat usein sangen pitkäikäisiä ja arvokkaita. Lisäksi SaaS-ohjelmistot eivät ole kovin alttiita laittomalle ohjelmistopiratismille, koska palvelun tarjoaja hallinnoi tuotetta, käyttäjätunnistautumista, päivityksiä ja ylläpitoa.

SaaS-yrityksille tunnusomaista on voimakkaan kasvun tavoittelu. Alkutaipaleella toiminta on usein tappiollista, sillä tuotteen kehittäminen ja markkinointi vaativat huomattavia investointeja. Ohjelmistoyhtiöille ylipäätään on ominaista myös varsin alhainen substanssiarvo, koska käytetty pääoma ei ole sitoutunut samalla tavalla fyysisiin hyödykkeisiin kuin vaikkapa konepajateollisuudessa. SaaS-yritysten massiivinen kilpailuetu on kuitenkin toiminnan skaalautuvuus. Liiketoiminnan kulut eivät nimittäin juurikaan kasva myynnin funktiona, joten toiminnan volyymia voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti. Ohjelmistoyrityksillä onkin yleensä verrokkiyrityksiä huomattavasti korkeammat EV/EBITDA-kertoimet suuren kasvu- ja skaalautumispotentiaalin takia.

Kilpailuetujensa ansiosta SaaS-yhtiöt ovat olleet viimeisen vuosikymmenen aikana keskimääräistä tuottoisampia sijoituskohteita. Esimerkiksi Nasdaqin arvopaperipörssissä pilvipalveluyrityksiä seuraava EMCLOUD-indeksi on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana vertailuindeksejä enemmän. Koronapandemia kiihdytti digitaalista siirtymää, mikä näkyi pilvipalveluyritysten entistä parempana taloudellisena menestyksenä. Tosin pörssikurssien laskiessa vuoden 2021 lopulla SaaS-yritysten arvostustaso myös suli eniten.

SaaS-toimintamalli näkyy enenevissä määrin myös kotimarkkinoilla. Suomi on ollut kolme vuotta peräkkäin digitaalisuuden hyödyntämistä mittaavassa globaalissa barometrissa kakkossijalla. Suomalaiset SaaS-kasvuyritykset ovat menestyneet erinomaisesti muihin Pohjoismaihin verrattuna. On silti syytä muistaa, että SaaS-yhtiöihin sijoittaminen on riskialtista – mikäli tuote ei saavuta ennustettua kysyntää markkinoilla, voi sijoitettu pääoma valua hukkaan. SaaS-malli on lähihistoriassa näyttänyt monen yhtiön kohdalla voittavalta reseptiltä, joka todennäköisesti tulee vakiinnuttamaan asemansa tulevaisuudessa.

Akseli Jakala

Jaa artikkeli