Työ­mat­kat ja etä­työ ul­ko­mail­la – mi­tä työ­nan­ta­jan tu­lee tie­tää A1-to­dis­tuk­ses­ta ja muut­tu­nees­ta oh­jeis­tuk­ses­ta

3.4.2023

Muutokset A1-todistukseen liittyvässä ohjeistuksessa on syytä huomioida yrityksissä, joiden työntekijät matkustavat säännöllisesti tai satunnaisesti työtehtävissään yli Suomen rajojen. Ohjeistus koskee myös ulkomailla tehtyä etätyötä.

Mikä on A1-todistus?

Lähtökohtaisesti työntekijä kuuluu sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa työ tehdään, ja siten myös sosiaaliturvaan liittyvät maksut tulee maksaa työskentelyvaltioon. Eläketurvakeskuksen (ETK) myöntämä A1-todistus osoittaa, että työntekijä kuuluu lähtömaansa (Suomen) sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja on vapautettu työskentelymaan sosiaaliturvamaksuista. Todistus koskee vain EU/ETA-valtioita sekä Sveitsiä ja Britanniaa.

Todistuksen saaneen työntekijän sosiaaliturvaan liittyvät maksut maksetaan siis todistuksen piiriin kuuluvan työskentelymaan sijasta Suomeen, työmatkoista riippumatta. Todistus annetaan kohdemaan sosiaaliturvasta ja siihen liittyvien maksujen perimisestä vastaavaa viranomaista varten.

Todistuksen hakemisesta työntekijälle vastaa lähtökohtaisesti työnantaja, mutta yrittäjä tai usean työnantajan lukuun työskentelevä henkilö hakee todistuksen itselleen. Todistusta ei tarvitse hakea jokaista matkaa varten erikseen ja se on voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan.

Miten ohjeistus on muuttunut?

Eläketurvakeskus on aiemmin ohjeistanut hakemaan työntekijälle A1-todistuksen, mikäli EU/ETA-valtioon, Sveitsiin tai Britanniaan suunnatun työmatkan kesto on ylittänyt yhden viikon. Todistuksia ei siten ole yleisesti haettu niille työntekijöille, joiden tekemät ulkomaanmatkat ovat olleet luonteeltaan esimerkiksi päivän tai kahden mittaisia lyhyitä kokousmatkoja. Tähän ryhmään kuuluvat myös lyhyitä etätyöjaksoja ulkomailla tekevät työntekijät, työtietokoneen mukaansa pakkaavat satunnaista etätyötä tekevät lomailijat sekä ”workation”-trendin mukaisesti työntekoa ja vapaa-ajanviettoa yhdistelevät matkalaiset.

Vuoden alussa tilanne on muuttunut merkittävästi tämän lyhyitä työmatkoja tekevän ryhmän osalta, kun ETK ajantasaisti A1-todistusta koskevaa ohjeistustaan. Tällä hetkellä todistus neuvotaan hakemaan Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvalle henkilölle matkan kestosta riippumatta, kun kohdemaa on EU/ETA-valtio, Sveitsi tai Britannia.

Eläketurvakeskuksen ohjeistuksen taustalla on EU:n sosiaaliturva-asetuksen tulkinnan kiristyminen useissa jäsenvaltioissa. A1-todistusta voidaan vaatia kohdemaassa jo työhön liittyvän matkan ensimmäisestä päivästä alkaen. Mikäli työntekijä ei esitä kyseistä dokumenttia, on sosiaaliturvan ja siihen liittyvien maksuvelvoitteiden osalta noudatettava lähtökohtaisesti kohdemaan kansallista lainsäädäntöä paikallisen viranomaiseen ohjeistuksen ja vaatimusten mukaisesti.

Työnantajan kannalta huomioitavaa

Suomessa ETK voi myöntää todistuksen myös takautuvasti työmatkan jälkeen, mutta on mahdollista, että sosiaaliturvaan liittyviä maksuja on jo ehditty maksamaan työskentelymaahan. Takautuva A1-todistus voi mahdollistaa näiden maksujen palautukset, mutta vaihtelevien käytänteiden vuoksi palautushakemusten laatiminen ja viranomaiseen toimittaminen voi osoittautua työlääksi. Lisäharmia saattaa aiheutua käsittelyaikataulujen venymisestä.

A1-todistusten hakeminen työntekijälle hyvissä ajoin ennen työmatkaa ja todistuksiin liittyvien käytänteiden tuntemus voivat säästää työnantajan yllättäviltä kustannuksilta sekä kohdemaihin tarpeettomasti maksettujen sosiaaliturvamaksujen palautushakemusten laadinnalta. A1-todistukset ja niihin liittyvät sisäiset toimintaohjeistukset voivat nousta esille myös muissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi yrityskauppaa usein edeltävässä due diligence -tarkastuksessa.

Lecklén asiantuntijoilla on vahva kokonaiskäsitys rajat ylittävistä tilanteista niin työ- ja sopimusoikeuden, kuin verotuksenkin saralla. Avustamme mielellämme työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Juho Ranta-Ylitalo

Veroasiantuntija

040 559 4304

juho.ranta-ylitalo@leckle.fi

Jaa artikkeli