Yrit­tä­jän edun­val­von­ta­val­tuu­tus

29.12.2021

Edunvalvontavaltuutuksella voi nimetä etukäteen sen henkilön, kenen haluaa hoitavan omaisuuteen tai henkilöön liittyviä asioita, mikäli itse tulisi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan, esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden takia. Edunvalvontavaltuutus on yleistä holhoustoimilain mukaista edunvalvontaa kevyempi ja joustavampi ratkaisu. Ellei edunvalvontavaltuutusta ole, edunvalvojan määrää holhousviranomainen tai tuomioistuin.

Yrittäjän ja yhtiön näkökulmasta edunvalvontavaltuutus voi olla merkittävä asiakirja yhtiön riskienhallinnan, liiketoiminnan jatkuvuuden ja yhtiöoikeudellisen päätöksenteon turvaamiseksi. Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä voi valtuuttaa haluamansa henkilön esimerkiksi edustamaan itseään yritystä koskevissa asioissa sekä edustamaan ja käyttämään äänivaltaa yhtiöiden yhtiökokouksissa. Usein valtuutetun tehtävään halutaan määrätä henkilö, joka on entuudestaan tietoinen kyseisen yhtiön asioista.

Monesti yrittäjän edunvalvontavaltuutuksissa halutaan myös mahdollistaa yritysomaisuuden lahjoittaminen tai myyminen alihinnalla esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa. Jotta tällaiset toimet ovat mahdollisia, tulee niistä olla yksilöidyt maininnat edunvalvontavaltuutuksessa, jotta valtuutettu pystyy mainitut toimet valtuuttajan puolesta toteuttamaan. Ellei näistä toimista ole edunvalvontavaltuutuksessa mainintaa, ei valtuutettu ole oikeutettu niitä tekemään.

Edunvalvontavaltuutuksessa on hyvä määrittää myös toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu sen varalta, että varsinainen valtuutettu tulisi pysyneesti tai tilapäisesti estyneeksi hoitamaan tehtävää. Esteellisyys voi konkretisoitua esimerkiksi tilanteessa, jossa oikeustoimen vastapuolena on valtuutetun lapsi. Edellä mainittuja sukupolvenvaihdosluovutuksia silmällä pitäen onkin tärkeää, että valtuutuksessa on varavaltuutettuna sellainen ulkopuolinen taho, joka pystyy toteuttamaan suunnitellut lahjoitustoimet valtuuttajan puolesta.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan määrätä hyvinkin vapaasti valtuuttajan tahdon mukaisista asioista. Oleellista on se, että valtuutus on mahdollisimman yksiselitteinen tulkinnallisuuden välttämiseksi. Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen asiakirja ja sitä koskee tietyt lain muotosäännökset, joiden mukaan valtuutus tulee olla tehty, ollakseen pätevä.

Jaa artikkeli