Fi­nazil­la Oy

18.7.2022

Lecklé avusti Taloushallintaan fi Oy:tä sen myydessä Finazilla Oy:n koko osakekannan.

Kaupan yhteydessä Finazilla Oy ostaa Finazilla Oy:n emoyhtiön, talousprosessien tehostamis- ja optimointipalvelua tarjoavan Taloushallintaan fi Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Lemonsoft vahvistaa tarjoomaansa talousjohtamisen ratkaisuissa tarjoamalla asiakkailleen entistä kattavammat työkalut toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan liiketoimintatiedon hallintaan ja taloudelliseen ennustamiseen.

Finazilla on pilvipohjainen budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun kehitetty helposti käyttöön otettava ohjelmistoratkaisu, joka on tarkoitettu työkaluksi kaikenkokoisille yrityksille, joille talouden suunnittelu ja sen aktiivinen seuranta ovat osa päätöksentekoa. Finazillan avulla yritykset voivat tulos- ja tasebudjettien ja kassavirtalaskelmien rakentamisen lisäksi budjetoida myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit osabudjettien avulla. Finazilla Oy:n asiakkaina on pk-yrityksiä sekä suoraan että kumppanitilitoimistojen kautta. Taloushallintaan fi Oy tarjoaa talousseurannan, raportoinnin ja analysoinnin palveluita pk-yrityksille Finazillan ohjelmistoratkaisua hyödyntäen.

Lecklén tiimistä toimeksiannossa mukana olivat Anni Halinen ja Juho Wallenberg.

Jaa artikkeli