Ee­rik­ki­lä ja Lecklé yh­teis­työ­hön hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si

30.11.2020

Toimitusjohtaja Jouni Sivusen mukaan yhteistyö Eerikkilän tapaisen perinteisen toimijan kanssa sopii hyvin Lecklén valitsemaan polkuun, jossa urheilulla ja liikunnalla on tärkeä rooli.

- Haluamme olla osaltamme mukana mahdollistamassa hankkeita, jotka tavoittelevat osallistujille positiivisia lopputuloksia. Asiakkaista ja henkilökunnasta välittäminen ovat meille keskeisiä asioita, ja uskomme, että muun muassa nämä arvot kohtaavat hyvin myös Eerikkilän arvomaailman kanssa, Sivunen kertoo.

Lue lisää: https://eerikkila.fi/eerikkila-ja-leckle-yhteistyohon-hyvinvoinnin-edistamiseksi/

Jaa artikkeli