Te­ro Kur­vi­nen Lecklé Cor­po­ra­te Fi­nance Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

7.3.2022

Tero Kurvinen: Lecklé on ollut koko historiansa ajan hyvin vahva yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvässä juridiikassa ja verosuunnittelussa. On hienoa päästä kehittämään Lecklén Corporate Finance -liiketoimintaa entisestään, koska se on luonnollinen lisä jo ennestään vahvaan yrityskauppaosaamiseemme. Lecklé Corporate Financen vahvuus on se, että taloudellisen Corporate Finance -neuvonannon lisäksi tarjoamme yrityskauppoihin liittyvän juridisen ja verotuksellisen neuvonannon samasta paikasta. Tällä tavalla asiakkaamme saavat synergiaetuja ja voimme tarjota heille entistä kattavamman palvelutarjonnan.

Lecklé Corporate Finance on Lecklé -konserniin kuuluva asiantuntijayhtiö, joka on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja -kauppohin. Lecklé Corporate Finance toimii taloudellisena neuvonantajana yritysjärjestelyn kaikissa eri vaiheissa alkuvaiheen suunnittelusta yritysjärjestelyn loppuunsaattamiseen saakka yhtiöoikeudellista tai verotuksellista näkökulmaa unohtamatta.  Lecklé Corporate Finance avustaa pääasiassa suomalaisia pk-yrittäjiä, joiden omistamien yritysten liikevaihto on noin 5 - 100 miljoonaa euroa. Asiakkainamme on myös muun muassa pääoma- ja kiinteistösijoittajia. Olemme toimineet neuvonantajina muun muassa laajoissa kiinteistöjärjestelyissä.

Jaa artikkeli