Avustaminen saneeraushakemuksen laadinnassa

Avus­ta­mi­nen sa­nee­raus­ha­ke­muk­sen laa­din­nas­sa

Onko yrityksellänne ollut vaikeuksia selviytyä maksuvelvoitteistaan ja erääntyneitä velkoja on päässyt kertymään liiaksi? Harkitsetteko toimia aikalisän saamiseksi, jotta saatte pelastettua jatkamiskelpoisen ja tervehdytettävissä olevan yritystoiminnan?

Jos vastauksesi yllä esitettyihin kysymyksiin on "kyllä", olisi tilanteessanne varteenotettavaa selvittää, täyttääkö yrityksenne saneerauslain mukaiselle saneerausmenettelylle asetetut edellytykset.

Saneerauslain mukaiseen menettelyyn voidaan ryhtyä taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi taikka sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi. Saneerauslaissa on asetettu edellytyksiä ja esteitä saneerausmenettelyn aloittamiselle. Esteiden olemassaolo saattaa usein olla edellytyksiä isompi haaste saneerausmenettelyn aloittamisen kannalta.

Esteitä ovat mm.

 • velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti
 • on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista
 • on todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja
 • on perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen
 • on perusteltua syytä olettaa, että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä
 • velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan.

Saneerausmenettelyyn ei hakeuduta iltapäiväkahvin ohessa täytettävällä valmishakemuspohjalla, vaan hakemuksen tulee täyttää laissa säännellyt sisältövaatimukset ja hakemuksesta tulee käydä ilmi aidot ehdotukset toiminnan tervehdyttämiseksi. Varaa riittävästi aikaa laadukkaan saneeraushakemuksen laadinnalle. Tällainen tilanne ei ole käytännössä ikinä silloin kun velkojan jättämä konkurssihakemus on jo vetämässä.

Avustamme teitä mielellämme  saneeraushakemuksen laadinnassa.

Tuote:

Saneeraushakemuksen luonnostelu

Hinta:

Hinta arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta hintahaarukka pyörii tyypillisesti 3.000-5000 euron välissä + alv.

Hinta ei sisällä taloudellisia mallinnuksia vaan niihin liittyvä taloudellinen konsultaatioapu neuvotellaan erikseen

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.