Avustaminen yhtiön selvitystilassa

Avus­ta­mi­nen yh­tiön sel­vi­tys­ti­las­sa

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen toteutetaan selvitystilamenettelyn kautta. Selvitystila on mahdollinen, mikäli yhtiön varat ovat suuremmat kuin velat, eli kyseessä ei ole ylivelkaantumistilanne. Kun yhtiö on käynyt selvitysmenettelyn läpi, se purkautuu eli lakkaa olemasta ja yhtiö poistetaan rekistereistä.

Yhtiön asettamisesta selvitystilaan ja selvitysmenettelystä säädetään osakeyhtiölain 20 luvussa. Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Kun päätös selvitystilaan asettamisesta tehdään, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hoitamaan yhtiön asioita selvitystilan aikana hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan tilalle. Selvitystilaa koskevat päätökset ja selvitysmenettely tulee tehdä ja toteuttaa osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Selvitystilamenettelyn tarkoitus on:

 1. Varallisuusaseman selvittäminen
 2. Yhtiön omaisuuden muuttaminen rahaksi
 3. Yhtiön velkojen maksaminen
 4. Jäljelle jääneen omaisuuden suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Selvitystilan varsinaiset päävaiheet ovat 1) selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen, 2) julkisen haasteen hakeminen velkojille, ja 3) osakeyhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä ilmoittaminen.

Yhtiölle aiheutuu jako-osan luovutuksesta osakkeenomistajille vastaava veroseuraamus, kuin jos jako-osana siirtyvät omaisuuserät olisi myyty. Yhtiön osakkeenomistajalla jako-osan saaminen on puolestaan verotuksessa vaihtoon rinnastettava luovutus, jossa purkautuvan yhtiön osakkeet vaihdetaan jako-osaan ja luovutushintana pidetään jako-osana saatavan omaisuuden käypää arvoa. Mikäli jako-osaan sisältyy kiinteistöjä tai arvopapereita, jako-osan saajalle aiheutuu varainsiirtoverovelvollisuus, joka lasketaan siirtyneiden kiinteistöjen tai arvopapereiden käyvästä arvosta.

Selvitystilaan liittyy monia vaiheita ja se tulee toteuttaa lain mukaisesti. Lecklén kokeneet  asiantuntijat  ovat apunasi selvitystilan suunnittelussa ja toteutuksessa alusta loppuun asti ja huolehtivat, että asiakirjat tulevat oikein ja lain mukaisesti laadituksi.

Hinta:

Annamme kiinteän tarjouksen alkukartoituksen jälkeen.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.