Etätyöohjeistus/ etätyösopimus

Etä­työ­oh­jeis­tus/ etä­työ­so­pi­mus

Etätyö on tullut yleiseksi toimintamalliksi useilla työpaikoilla ja -aloilla. Etätyötä ei kuitenkaan ole säännelty erikseen, vaan etätyöskentelyssä lainsäädännöllisenä perustana toimivat normaalit työelämän lait, kuten työsopimuslaki, työaikalaki ja työturvallisuuslaki. Myös etätöiden osalta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä ja työnantajan kulloinkin voimassa olevia ohjeistuksia.

Työntekijällä ei ole oikeutta etätyöskentelyyn, vaan tasapuolisuusvelvoite ja työnantajan direktio-oikeus huomioiden työnantaja voi määritellä ne työtehtävät, joiden osalta etätöiden tekeminen on mahdollista.

Suositeltavaa  on, että jos työpaikalla tehdään etätöitä, laaditaan sitä varten etätyöohjeistus. Työyhteisön yhteisten käytänteiden ja pelisääntöjen sekä työnantajan ja työntekijän oikeusturvan kannalta on tärkeää, että työnantaja on laatinut etätyöskentelyä varten kirjalliset ohjeistukset. On hyvä huomata, että erityisesti esimerkiksi tietoturva- ja salassapitovelvollisuus korostuvat etätyössä.

Etätyöohjeistuksessa huomioidaan usein mm. seuraavia seikkoja:

 • milloin etätyö on mahdollista,
 • millaisia tehtäviä on mahdollista tehdä etänä,
 • työaikaan liittyvät seikat,
 • työn tuloksen seuranta ja
 • työsuojeluun ja tietoturvaan liittyvät asiat.

Joissakin tilanteissa työntekijän ja työnantajan välillä tehdään erillinen etätyösopimus. Tämä on tyypillistä erityisesti silloin, jos etätyön tekeminen on jatkuvaa tai työnantajalla ei ole kattavaa etätyöohjeistusta. Etätyösopimuksen osalta on hyvä huomioida, että sen muuttaminen ei lähtökohtaisesti ole niin yksinkertaista kuin muutokset työyhteisön etätyöohjeistukseen.

Lecklén asiantuntijat auttavat mielellään etätyöohjeistuksen, etätyösopimuksen ja muiden työoikeuteen liittyvien asiakirjojen laatimisessa. Aloitamme dokumentaation laatimisen tutustumalla organisaationne toimintaan ja käytänteisiin – näin voimme varmistaa dokumentaation sopivuuden juuri teidän tilanteeseenne.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.