Henkilöstöanti

Hen­ki­lös­tö­an­ti

Oletteko pohtineet keinoja sitouttaa työntekijöitänne entistä tiiviimmin mukaan yrityksenne toimintaan? Haluatteko pysyä henkilöstön silmissä kilpailukykyisenä työnantajana ja motivoida henkilöstöä yrittäjämäiseen toimintaan organisaatiokulttuuriinne sopivalla tavalla?

Henkilöstöannissa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus merkitä työnantajayrityksen osakkeita. Henkilöstöannissa merkintähintanavoidaan tietyin edellytyksin käyttää osakkeen tiettyjen oikaisujen jälkeistä matemaattista arvoa  (joka on usein osakkeen käypää arvoa alempi), ilman että siitä aiheutuu veroseuraamuksia osakkeen merkitsijälle.  Alhaisemman merkintähinnan käyttämisen edellytyksinä ovat muun muassa se, että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä ja se, että työntekijänä oleva osakkeiden merkitsijä tai hänen perheenjäsenensä eivät omista yksin tai yhdessä 10 %:a yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

Henkilöstöannin toteuttaminen edellyttää verolainsäädännön huomioimisen lisäksi osakeyhtiölain säännösten noudattamista. Henkilöstöanti tulee suunnitella huolellisesti, jotta haluttuun lopputulokseen päästään niin yhtiön, omistajien kuin työntekijöidenkin näkökulmasta

Lecklén asiantuntijat ovat apunasi palkitsemisen kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa alusta loppuun asti, jotta suunniteltu palkitsemismalli on yhtiöllenne sopiva.

Hinta:

Erikseen sovittava kiinteä hinta tai tuntiperusteinen hinnoittelu.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.