HR Due Diligence

HR Due Di­li­gence

Työsuhteen lainsäädännöllisenä perustana toimii työoikeudellinen lainsäädäntö, kuten työsopimuslaki, työaikalaki ja työturvallisuuslaki ja muut työelämää säätelevät säännökset. Lisäksi noudatetaan mahdollisen työehtosopimuksen ehtoja ja työnantajan kulloinkin voimassa olevia ohjeistuksia ja määräyksiä.

Eri toimialoilla on myös toimialakohtaisia lakiin perustuvia velvoitteita, ja riippuen työntekijöiden määrästä työnantajalla on velvollisuus laatia tiettyjä lakisääteisiä dokumentteja.

Hyvin laaditut, lakien mukaiset henkilöstöhallintoon ja työsuhteisiin liittyvät asiakirjat ovat merkittävä osa yhtiön riskienhallintaa ja ne ovat myös etu esimerkiksi yrityskauppatilanteita silmällä pitäen. Lainmukaiset henkilöstöhallinnon asiakirjat ovat myös osa hyvää hallinnointitapaa ja toimivat yhtiön johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden ohjeistuksena erilaissa käytännön tilanteissa.

Lakisääteisten dokumenttien lainmukaisuuden lisäksi tärkeää on, että henkilöstöhallinnon prosessit ja käytänteet ovat toimivia. HR DD-kartoituksessa teemme kattavan läpileikkauksen organisaation lakisääteisiin HR-asiakirjoihin sekä HR-toimintamalleihin ja käytänteisiin.

HR Due Diligence- kartoituksessa käymme läpi:

 • organisaation lakisääteiset henkilöstöhallinnon asiakirjat ja muut erikseen sovittavat työoikeudelliset asiakirjat sekä keskeiset työnantajavelvoitteet sekä tarkistamme, ovatko ne lain edellyttämällä tavalla,
 • selvitämme käytössä olevat keskeiset HR-käytänteet ja prosessit,
 • selvitämme johtamisen ja esihenkilötyön tilanteen sekä yrityskulttuurin painopistealueet ja
 • toimitamme lopuksi raportin havainnoistamme ja toimenpidesuosituksistamme

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.