Irtisanominen pitkäaikaisen työkyvyttömyyden takia

Ir­ti­sa­no­mi­nen pit­kä­ai­kai­sen työ­ky­vyt­tö­myy­den ta­kia

Toisinaan pitkät sairauspoissaolot voivat johtaa työsuhteen päättymiseen, mikäli työntekijän työkyvyn katsotaan merkittävästi heikentyneen.

Työntekijän irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman perusteella voi tulla kyseeseen, jos työntekijän työkyvyn vähentyminen on olennaista ja pitkäaikaista eikä työntekijän työtehtäviä tai työoloja ole mahdollista sopeuttaa hänen työkykyään vastaaviksi eikä työnantajalla ole tarjota muuta työtä. Vaikeakaan sairaus ei automaattisesti oikeuta päättämään työsuhdetta, mikäli työntekijä kykenee suoriutumaan työvelvollisuuksistaan. Arvio työkyvyn vähentymisen kestosta sekä vaikutuksesta työtehtävistä selviytymiseen tehdään terveydenhuollossa.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että noin vuoden kestäneen työkyvyttömyyden voidaan katsoa osoittavan työkyvyn sellaista olennaista ja pitkäaikaista heikentymistä, että työnantajalle voi muodostua oikeus irtisanoa työntekijä heikentyneen työkyvyn johdosta.

Ennen työsopimuksen irtisanomista sairauden perusteella työantajan velvollisuutena on selvittää mm. voitaisiinko työntekijää uudelleen sijoittaa esimerkiksi työtehtäviä järjestelemällä tai muokkaamalla, tai onnistuisivatko ammatillinen kuntoutus tai osatyökyvyttömyyseläke. Työtehtävän uudelleen organisoinnissa on otettava huomioon, että toimenpiteiden on oltava kohtuullisia ottaen huomioon työnantajan koko ja tosiasialliset mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta luoda kokonaan uutta työntekijän työkykyä vastaavaa tehtävää.

Työnantajalta edellytettävien toimenpiteiden laajuuteen vaikuttaa myös työnantajan aiemmin noudattama käytäntö. Jos työnantaja on esimerkiksi vakiintuneesti käyttänyt työkokeilua selvittääkseen, onko alentuneesti työkykyiselle työntekijälle löydettävissä sopivia työtehtäviä, tulee menettelyä soveltaa kaikkien työntekijöiden kohdalla.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota alentuneesti työkykyiselle työntekijälle muuta, aikaisemmasta työtehtävästä poikkeavaa työtä vain jos on todennäköistä, että työntekijä kykenee uusiin tehtäviin.

Lecklén kokeneet asiantuntijat auttavat työsopimuksen päättämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä ja asiakirjojen laadinnassa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.