Jakautuminen

Ja­kau­tu­mi­nen

Missä tilanteissa jakautumista kannattaa harkita?

Onko yhtiössänne suunnitteilla esimerkiksi yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos?

Jakautuminen voi toimia esimerkiksi yrityskauppaa, riskienhallintaa tai sukupolvenvaihdosta edistävänä toimena esimerkiksi silloin, jos yhtiöön on kertynyt ”ylimääräistä”, ydinliiketoimintaan kuulumatonta varallisuutta tai jos yhtiöllä on useita liiketoiminta kokonaisuuksia, jotka halutaan eriyttää omiin yhtiöihinsä, esim. sitouttamisen ennakkotoimina.

Jakautuminen voidaan toteuttaa joko:

  1. kokonaisjakautumisena, jolloin jakautuva yhtiö purkautuu jakautumisen yhteydessä ja jakautuvan yhtiön y-tunnus vaihtuu, tai
  2. osittaisjakautumisena, jolloin jakautuva yhtiö jää toimintaan (nykyinen y-tunnus säilyy) ja jakautuvan yhtiön yksi tai useampi liiketoimintakokonaisuus ja sen varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle tai yhtiöille.

Jakautuminen on mahdollista toteuttaa ilman veroseuraamuksia, mikäli järjestely toteutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksien mukaisesti. Jakautumiset ovat laajoja kokonaisuuksia, joihin liittyy verolainsäädännön lisäksi säädöksiä esimerkiksi osakeyhtiölaista ja kirjanpitolaista. Mikäli lain asettamat edellytykset veroneutraalille jakautumiselle eivät täyty, järjestelystä voi realisoitua merkittäviä veroja maksettavaksi. Suosittelemme ennakkoratkaisun hakemista ennen jakautumisen toteuttamista. Mikäli ajatuksena on toteuttaa osittaisjakautuminen, niin suosittelemme aina ennakkoratkaisun hakemista.

Lisäksi on tärkeää muistaa jakautumiseen liittyvät tietyt tarkat määräajat, joita on noudatettava, jotta jakautuminen saadaan vietyä maaliin. Mikäli määräaikoja ei noudateta, jakautuminen raukeaa. Lecklén asiantuntijat kertovat mielellään lisää siitä, mitä mahdollisuuksia jakautumisesta voisi olla teidän yrityksellenne.

Rakennejärjestelyihin liittyy useita etuja, mutta ennen rakennejärjestelyn toteuttamista on suositeltavaa kartoittaa eri rakennejärjestelyvaihtoehdot etukäteen, jotta rakennejärjestelyt toteutetaan kannaltanne järkevästi ja yhtiönne liiketoimintaa tukien. Avustamme teitä rakennejärjestelyiden suunnittelussa, tarvittavien ennakkoratkaisuhakemusten hakemisessa Verohallinnolta ja itse rakennejärjestelyiden toteutuksessa.

Hinta:

Hintaesimerkki ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnasta ja järjestelyn teknisestä toteutuksesta: 6.000-8.000 euroa + alv.

Annamme tarkemman kustannusarvion alkukeskustelun jälkeen. Avustamme tarvittaessa myös muiston laadinnassa päätöksenteon tueksi ja toimintojen siirtämiseen liittyvissä käytännön selvityksissä ja kysymyksissä (ml. työoikeudelliset kysymykset ja sopimusten siirrettävyys).

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.