Liikkeen luovutustilanteet

Liik­keen luo­vu­tus­ti­lan­teet

Liiketoiminnan luovutustilanteisiin, kuten liiketoimintakauppaan, sulautumiseen ja jakautumiseen liittyy tiettyjä työoikeudellisia velvoitteita, jotka työnantajan tulee muistaa ottaa huomioon.

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Yhteistoimintalaissa liikkeen luovutukseen rinnastetaan myös sulautuminen ja jakautuminen. Liikkeen luovutuksessa työntekijöiden työsuhteet eivät pääty, vaan työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät uudelle omistajalle.

Yhteistoimintalaissa työnantajalle on asetettu liikkeenluovutustilanteita koskeva tiedottamisvelvollisuus, jonka mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niiden työntekijöiden henkilöstön edustajille, joita luovutus koskee:

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;

2) luovutuksen syyt;

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Lisäksi tulee huomioida, että jos liikkeenluovutuksesta, sulautumisesta tai jakautumisesta aiheutuu yhteistoimintalain mukaisia muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvia henkilöstövaikutuksia, tulee niistä käydä muutosneuvottelut yhteistoimintalain mukaisesti.

Lecklén asiantuntijat auttavat työoikeudellisiin kysymyksiin liittyen. Laadimme teille käytännön ohjeistukset liikkeen luovutustilanteisiin liittyviä työoikeudellisia velvoitteita varten sekä avustamme myös muutosneuvotteluprosessin suunnittelussa ja läpiviennissä.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.