Liukuvan työajan sopimus

Liu­ku­van työ­ajan so­pi­mus

Liukuvasta työajasta säädetään työaikalaissa ja myös työehtosopimuksissa on yleisesti määräyksiä liukumia koskien. Liukuvalla työajalla tarkoitetaan työajan järjestelyä, jossa työntekijä voi tiettyjen reunaehtojen puitteissa itse päättää työhön saapumisen ja töiden päättämisen ajankohdista.

Työaikalain mukaan liukuvan työajan käyttäminen edellyttää, että siitä on tehty sopimus työnantajan ja työntekijän välillä. Kun liukuva työaika otetaan käyttöön, on sovittava ainakin:

 • yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta;
 • työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta;
 • lepoaikojen sijoittamisesta;
 • säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Sopimus liukuvasta työajasta on tärkeä asiakirja, jonka avulla voidaan tuoda joustoa työarkeen ja luoda yhteisiä pelisääntöjä. Selkeästi laaditulla dokumentaatiolla varmistutaan siitä, että liukumien suhteen toimitaan työaikalainsäädännön mukaisesti.

Lecklén asiantuntijat auttavat mielellään liukumasopimuksen, yrityksen liukumaohjeistuksen ja myös muiden työoikeuteen liittyvien asiakirjojen laatimisessa. Aloitamme dokumentaation laatimisen tutustumalla organisaationne toimintaan ja käytänteisiin – näin voimme varmistaa dokumentaation sopivuuden juuri teidän tilanteeseenne.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.