Oikeutettua etua koskeva tasapainotesti

Oi­keu­tet­tua etua kos­ke­va ta­sa­pai­no­tes­ti

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) nimetyn käsittelyperusteen olemassaoloa. Yksi näistä mahdollisista käsittelyperusteista on rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Kysymys siitä, voidaanko rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu katsoa oikeutetuksi, tulee ratkaista niin kutsutun tasapainotestin avulla. Tasapainotestissä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen intressejä punnitaan rekisteröityjen intressejä ja perusoikeuksia vastaan. Henkilötietoja ei saa käsitellä, mikäli rekisteröityjen edut tai oikeudet syrjäyttävät rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen edun. Oikeutetun edun käyttäminen käsittelyperusteena edellyttää siis sitä, että rekisteröityjen edut ja oikeudet huomioidaan erityisen tarkkaan.

Tilanteita, joissa rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi tulla käsittelyperusteena kyseeseen, ovat esimerkiksi:

  • kameravalvonta
  • suoramarkkinointi
  • henkilötietojen siirtäminen konsernin sisällä hallinnollisista syistä

Oikeutetun edun tasapainotesti tulee suorittaa ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista. Testistä on laadittava kirjallinen kuvaus, jotta tietosuojalainsäädännön noudattaminen voidaan tarvittaessa myöhemmin todeta. Testi on uusittava, mikäli käsittelyn tarkoitus, luonne tai asiayhteys muuttuu.

Lecklén asiantuntijat auttavat mielellään tasapainotestin laatimisessa ja dokumentoinnissa.

Hinta:

Annamme tasapainotestin laatimisesta hinta-arvion sen jälkeen, kun suunnitellun henkilötietojen käsittelyn laajuus ja luonne on tiedossa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.