Perehdyttämissuunnitelma

Pe­reh­dyt­tä­mis­suun­ni­tel­ma

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään ja opastamaan työntekijää työtehtäviinsä.

Työnantajan tulee antaa työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä työnantajan tulee huolehtia, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus, sekä muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä huomioon ottaen, mm. että:

  • työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työskentelyvälineisiin ja turvallisiin työtapoihin,
  • työntekijälle annetaan opastusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi ja että,
  • työntekijälle annetaan opastusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.

Opetusta ja ohjausta tulee täydentää, jos työntekijän toimintatavoissa huomataan puutteita tai esimerkiksi muutostilanteissa.

Hyvin laadittu perehdyttämissuunnitelma toimii esihenkilöiden ja perehdyttäjien tukena perehdyttämiselle ja työskentelylle. Lisäksi sen avulla voidaan varmistaa perehdyttämisen tasalaatuisuus organisaatiossa. Hyvä perehdytys on yksi avaintekijöistä työntekijän työturvallisuudelle, työhyvinvoinnille ja tulokselliselle työnteolle.

Lecklén asiantuntijat auttavat perehdyttämissunnitelman suunnittelussa ja laadinnassa sekä myös muissa työoikeuteen liittyvissä asioissa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.