Perustietoasiakirja

Pe­rus­tie­toa­sia­kir­ja

Oletteko hakemassa yhtiöllenne ulkopuolista rahoitusta laajentamalla omistajapohjaa? Oletteko suuntaamassa osakeantia yleisölle, jonka arvo ylittää miljoona euroa?

Jos vastauksesi oli toiseen tai molempiin esitetyistä kysymyksistä "Kyllä", voivat arvopaperimarkkinalain esitettä tai perustietoasiakirjaa koskevat säännökset tulla sovellettavaksi.

Velvoitteisiin on syytä perehtyä ennen arvopapereiden tarjoamista yleisölle. Arvopaperimarkkinalaki sääntelee arvopaperitarjouksia sekä julkisissa että yksityisissä yhtiöissä. Laki asettaa velvoitteita arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille riippuen tarjottavien arvopapereiden vastikkeen määrästä. Mikäli arvopaperitarjousten kokonaismäärä 12 kuukauden ajalta on vähintään 1 miljoonaa euroa, on liikkeeseenlaskijan laadittava perustietoasiakirja liikkeeseenlaskijasta ja tarjottavista arvopapereista. Perustietoasiakirjan sisällölle ja julkaisemiselle on tarkat säännökset, jotka arvopapereiden liikkeeseenlaskijan tulee ottaa huomioon.  Suuremmissa arvopaperitarjouksissa voi tulla velvoite laatia myös arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite.

Perustietoasiakirjan laatimisvelvoite on arvioitava itsenäisesti. Avustamme yrityksiä arvopaperimarkkinalain mukaisten velvoitteiden kartoituksessa ja perustietoasiakirjan laadinnassa. Lecklén kokeneet asiantuntijat avustavat teitä myös tarpeidenne mukaan osakeantien ja muiden omistusjärjestelyiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa ja pitävät huolen, että suunniteltu lopputulos pystytään saavuttamaan jouhevasti ja tehokkaasti.

Hinta:

Annamme kiinteän tarkoituksen alkukartoituksen jälkeen.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.