Tasa-arvosuunnitelma

Ta­sa-ar­vo­suun­ni­tel­ma

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa erityisesti naisten asemaa työelämässä. Lisäksi lain tarkoituksena on estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Tasa-arvolain mukaan yli 30 henkilöä työllistävien työnantajien tulee tehdä vuosittain lain edellytykset täyttävä tasa-arvosuunnitelma, joka tulee laatia henkilöstön edustajan tai edustajien kanssa yhdessä.

Tasa-arvolain mukaan suunnitelman tulee sisältää:

  • selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin, sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;
  • käynnistettäväksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;
  • arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.”

Suunnitelman laadinta aloitetaan kartoittamalla työpaikan tasa-arvotilannetta esimerkiksi kyselyillä tai tilastotiedoilla. Kartoituksen jälkeen tulee miettiä millaisiin käytännön toimiin tulisi ryhtyä tasa-arvon edistämiseksi ja palkka-tasa-arvon saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan tulee sisällyttää toimenpideiden seuranta. Jotta tasa-arvosuunnitelma olisi mahdollisimman hyödyllinen, tulee sen olla riittävän konkreettinen.

Lecklén asiantuntijat auttavat mielellään tasa-arvosuunnitelman suunnittelussa, laatimisessa ja sitä koskevissa ohjeistuksissa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.