Tietojen siirron vaikutustenarviointi

Tie­to­jen siir­ron vai­ku­tus­te­nar­vioin­ti

Siirtääkö organisaatiosi henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle? Henkilötietojen siirtämiseksi katsotaan myös se, jos ETA:n ulkopuolella sijaitsevalla taholla on etäyhteyksin mahdollisuus päästä käsiksi ETA:n sisällä oleviin henkilötietoihin. Mikäli organisaation käytössä on esimerkiksi yhdysvaltalaisen toimijan tarjoama pilvipalvelu, voi henkilötietoja siirtyä ETA:n ulkopuolelle, vaikka henkilötiedot olisi tallennettu EU:ssa sijaitseville palvelimille.

Henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle edellyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen siirtomekanismin olemassaoloa. Henkilötietoja siirtävän tahon on ennen siirtoa varmistettava tapauskohtaisesti, että siirrettäville henkilötiedoille taataan relevantin kolmannen maan lainsäädännössä sellainen suojan taso, joka olennaisilta osin vastaa suojan tasoa ETA:n sisällä. Tässä arvioinnissa on huomioitava relevantin kolmannen maan lainsäädäntö, käytetty siirtomekanismi sekä siirron tapauskohtaiset olosuhteet.

Mikäli arvioinnissa todetaan, että käytettyyn siirtomekanismiin sisältyvät suojatoimet eivät sellaisenaan riitä, voidaan niitä tietyissä tilanteissa täydentää teknisillä, organisatorisilla tai sopimuspohjaisilla suojatoimilla. Joissain tilanteissa täydentäviä suojatoimia ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa, jolloin henkilötietoja ei tule siirtää ETA:n ulkopuolelle tai siirtäminen on keskeytettävä.

Tietojen siirron vaikutustenarvioinnin tekeminen on haastava prosessi, ja jo pelkkä aloittaminen voi tuntua hankalalta. Vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämisestä voi kuitenkin seurata tietosuojalainsäädännön mukaisia sanktioita, kuten käsittelykielto, hallinnollinen seuraamusmaksu tai rekisteröityjen korvausvaatimukset. Lecklén asiantuntijat ovat mielellään tukena vaikutustenarvioinnin tekemisessä ja dokumentoinnissa.

Hinta:

Annamme tietojen siirron vaikutustenarvioinnin laatimisesta hinta-arvion sen jälkeen, kun henkilötietojen siirron laajuus ja luonne on tiedossa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.