Tietosuojan alkukartoitus

Tie­to­suo­jan al­ku­kar­toi­tus

Onko organisaationne tietosuojadokumentaation päivittäminen jäänyt kiireellisempien työtehtävien jalkoihin? Onko organisaatiossanne herännyt huoli siitä, vastaako tietosuoja-asetuksen voimaantulon aikaan laadittu dokumentaatio nykyisiä vaatimuksia?

Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen monessa organisaatiossa ei välttämättä ole muistettu kiinnittää huomiota tietosuojadokumentaation päivittämiseen. Tietosuojavelvoitteiden laiminlyönnistä aiheutuvat imagolliset ja taloudelliset riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa.

Tietosuojalainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi ei riitä, että organisaatio noudattaa tietosuojavelvoitteita, vaan tämä pitää myös pystyä todistamaan. Sen johdosta on välttämätöntä, että organisaatiolla on aina olemassa ajantasainen ja tosiasiallisesti suoritettua henkilötietojen käsittelyä kuvaava tietosuojadokumentaatio.

Tietosuojalainsäädännön noudattaminen edellyttää hyvin monenlaisia dokumentteja. Sen johdosta asiakirjojen läpikäynti ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen voi tuntua haastavalta, ja sitä mielellään lykkäisi eteenpäin. Riskien välttämiseksi toimeen on kuitenkin syytä tarttua.

Lecklén asiantuntijat auttavat tietosuoja-asioissa mielellään. Tietosuojan alkukartoituksessa käymme läpi suorittamanne henkilötietojen käsittelyn sekä organisaatiossa jo tehdyn tietosuojatyön. Tämän jälkeen toimitamme teille läpikäytyyn pohjautuvan raportin päivitettävästä ja/tai puuttuvasta dokumentaatiosta sekä jatkotoimenpide-ehdotuksen.

Hinta:

799 euroa + alv.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.