Tietosuojadokumentaation läpikäynti

Tie­to­suo­ja­do­ku­men­taa­tion lä­pi­käyn­ti

Onko yrityksenne tietosuojadokumentaation päivittäminen jäänyt kiireellisempien työtehtävien jalkoihin? Onko yrityksessänne herännyt huoli siitä, vastaako tietosuoja-asetuksen voimaantulon aikaan laadittu dokumentaatio nykyisiä vaatimuksia?

Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen monessa yrityksessä ei välttämättä ole muistettu kiinnittää huomiota tietosuojadokumentaation päivittämiseen. Tietosuojavelvoitteiden laiminlyönnistä aiheutuvat imagolliset ja taloudelliset riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa.

Tietosuojalainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi ei riitä, että yritys noudattaa tietosuojavelvoitteita, vaan tämä pitää myös pystyä todistamaan. Sen johdosta on välttämätöntä, että yrityksellä on aina ajantasainen ja tosiasiallisesti suoritettua henkilötietojen käsittelyä kuvaava tietosuojadokumentaatio.

Tietosuojalainsäädännön noudattaminen edellyttää hyvin monenlaisia dokumentteja. Sen johdosta asiakirjojen läpikäynti ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen voi tuntua haastavalta, ja sitä mielellään lykkäisi eteenpäin. Riskien välttämiseksi toimeen on kuitenkin syytä tarttua.

Lecklén asiantuntijat auttavat mielellään yrityksenne tietosuojadokumentaation läpikäynnissä, kommentoinnissa ja saattamisessa vaatimustenmukaiseksi. Tarpeenne mukaan voimme joko käydä dokumentaation läpi kokonaisuudessaan, tai keskittyä ainoastaan niihin asiakirjoihin, joissa olette tunnistaneet selkeän päivitystarpeen. Aloitamme dokumentaation läpikäynnin tutustumalla yrityksenne toimintaan ja kartoittamalla suorittamanne henkilötietojen käsittelyn kokonaisuudessaan – näin voimme varmistaa dokumentaation vaatimustenmukaisuuden.

Hinta:

Sovimme dokumentaation läpikäynnin kiinteän hinnan sen jälkeen, kun tarkastettavan dokumentaation ja yrityksen toiminnan laajuus sekä käsiteltyjen henkilötietojen luonne on tiedossa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.