Tietosuojaselosteen laatiminen

Tie­to­suo­ja­se­los­teen laa­ti­mi­nen

Oletko perustamassa yritystä tai laajentamassa yrityksesi toimintaa?

Yrityksesi tulee todennäköisesti käsittelemään työntekijöidensä, asiakkaittensa tai kuluttajien henkilötietoja. Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että näille rekisteröidyille annetaan kaikki heidän henkilötietojensa käsittelyä koskevat tiedot tiiviissä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa.

Tietosuojaselosteen lisäksi organisaatiossa tulee laatia erillinen, sisäinen seloste käsittelytoimista, mikäli jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • organisaatiossa työskentelee yli 250 työntekijää;
 • organisaation suorittama henkilötietojen käsittely aiheuttaa todennäköisesti riskin rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille;
 • organisaation suorittama henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista; tai
 • organisaation käsittelemät henkilötiedot sisältävät erityisiä tietoryhmiä, esimerkiksi terveystietoja, tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja.

Seloste käsittelytoimista tulee pyydettäessä toimittaa viranomaiselle tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuden arvioimiseksi. Se on siksi syytä laatia huolella.

Täyttääkseen lainsäädännössä asetetut velvoitteet tietosuojadokumentaation tulee kuvata organisaatiossa tosiasiallisesti suoritettua henkilötietojen käsittelyä. Tämän vuoksi selosteet on suositeltavaa laatia räätälöidysti, ei valmiille mallipohjalle.

Asiakirjojen laatiminen voi tuntua haastavalta prosessilta. Lecklén asiantuntijat auttavat mielellään. Aloitamme dokumentaation laatimisen tutustumalla yrityksenne toimintaan ja kartoittamalla suorittamanne henkilötietojen käsittelyn kokonaisuudessaan – näin voimme varmistaa dokumentaation vaatimustenmukaisuuden.

Hinta:

Sovimme selosteen laatimisen kiinteän hinnan sen jälkeen, kun yrityksen toiminnan laajuus sekä käsiteltyjen henkilötietojen luonne on tiedossa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.