Tietosuojaseloste

Tie­to­suo­ja­se­los­te

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa rekiseterinpitäjille informointivelvoitteen. Se tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidyille kaikki näiden henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviissä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa.

Informointivelvoitteen tarkoituksena on, että rekisteröity saa henkilötietojensa käsittelyn kokonaisuudesta kattavan ja selkeän kuvan. Rekisteröidylle on annettava muun muassa seuraavat tiedot:

 • rekisterinpitäjän identiteetti ja yhteystiedot
 • mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään
 • mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
 • luovutetaanko henkilötietoja eteenpäin ja siirretäänkö niitä EU:n/ETA:n ulkopuolelle
 • miten rekisteröity voi käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiaan

Tiedot tulee antaa kullekin rekisteröityjen ryhmälle, eli esimerkiksi:

 • organisaation asiakkaille
 • organisaation potentiaalisille asiakkaille
 • organisaation työntekijöille
 • organisaatiosta töitä hakeville

Informointivelvoitteen voi toteuttaa esimerkiksi laatimalla tietosuojaselosteen, joka kohteena olevasta rekisteröityjen ryhmästä riippuen laitetaan julkisesti saataville esimerkiksi organisaation verkkosivuille tai organisaation intraan.

Tietosuojaselosteiden laatiminen voi tuntua haastavalta prosessilta, etenkin, jos suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei ole aiemmin dokumentoitu. Lecklén asiantuntijat auttavat mielellään. Aloitamme dokumentaation laatimisen tutustumalla yrityksenne toimintaan ja kartoittamalla suorittamanne henkilötietojen käsittelyn kokonaisuudessaan – näin voimme varmistaa dokumentaation vaatimustenmukaisuuden.

Hinta:

Annamme tietosuojaselosteen laatimisesta hinta-arvion sen jälkeen, kun henkilötietojen käsittelyn laajuus ja luonne on tiedossa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.