Työoikeuscompliance - Henkilöstöhallinnon asiakirjat kuntoon

Työ­oi­keus­compliance - Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asia­kir­jat kun­toon

Henkilöstöön liittyvien asiakirjojen kuntoon saattamiseen on ainakin kaksi keskeistä näkökulmaa:

 1. Lakisääteisyys: Yrityksen koosta ja toimialasta riippuu, mitä lakisääteisiä, henkilöstöön liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia tarvitaan ja millaisia prosesseja tulee noudattaa.
 2. Henkilöstön tyytyväisyys: On enemmän sääntö kuin poikkeus, että henkilöstö kokee epäkohtia ja puutteita sisäisten ohjeiden osalta. Henkilöstöön liittyvien toimintatapojen kuntoon saattamisella on, fiksusti toimien, positiivinen vaikutus henkilöstön tyytyväisyyteen ja työnantajakuvaan.

Työoikeuscompliancessa olemme apunasi, halusit sitten päivittää jo olemassa olevia asiakirjoja tai luoda jotain uutta. Kartoitamme yrityksenne työsuhteisiin ja henkilöstöhallintoon liittyvät velvoitteet ja sen, löytyvätkö teiltä lakisääteiset ja muut käytännössä pakolliset asiakirjat. Hoidamme asiakirjat kuntoon ja laadimme yhteistyössä tarvittavat uudet asiakirjat ja edellytetyt suunnitelmat sekä autamme noudattamaan vaadittuja menettelytapoja.

Miksi henkilöstöhallinnon asiakirjat kannattaa hoitaa kuntoon?

Laadukkaan henkilöstöhallinnon vaatimat suunnitelmat, prosessit ja asiakirjat tukevat liiketoiminnan tavoitteiden toteuttamista, luovat raamit toiminnalle ja synnyttävät vuoropuhelua ja luottamusta henkilöstön ja työnantajan välille. Yrityksenne voi luottaa siihen, että lakisääteiset asiat tulevat hoidetuiksi eikä laiminlyönneistä aiheudu kustannuksia ja oikeusriitariskejä. Jo työsuhteiden olennaisia ehtoja koskevien muutosneuvotteluiden laiminlyönnistä voi aiheutua kustannuksia 35.000 euroa työntekijää kohden.

Mitä työnantajan lakisääteiset asiakirjat ovat?

Työnantajan lakisääteisillä asiakirjoilla tarkoitetaan lainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia esimerkiksi selvitysten ja ohjelmien laatimiseen. Lisäksi työnantajalle asetetaan lainsäädännössä velvollisuuksia esimerkiksi suunnitelmallisten toimenpiteiden tekemiseen ja tiedonantoon työntekijöille eli käytännössä lakisääteisiin asiakirjoihin.

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat riippuvat yrityksen koosta ja toimialasta. Keskeisiä työnantajan lakisääteisiä asiakirjoja ovat:

 • sopimukset, kuten työsopimus, etätyösopimus ja liukuvan työajan sopimus
 • työaikakirjanpito
 • työaikapankki
 • perehdyttämissuunnitelma
 • työsuojelun toimintaohjelma ja työterveyskysely
 • vaarojen arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohje
 • rekisteri- ja tietosuojaselosteet
 • pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö
 • sähköpostiohjesääntö
 • työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • päihdeohjelma, ja
 • ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi

Mitä työoikeuscompliance -palvelumme käytännössä käsittää?

Työoikeuscompliance-palvelumme käsittää edellä lueteltujen ja muiden yrityksellenne työnantajana lakisääteisten ja käytännössä lakisääteisten asiakirjojen kuntoon saattamisen. Siltä osin kuin asiakirjat puuttuvat tai nykyiset kannattaa korvata uusilla, laadimme uudet, yrityksenne laadukkaan henkilöstöhallinnon vaatimuksiin räätälöidyt asiakirjat.

Lisäksi varmistamme, että yrityksessänne esillä pidettävä lainsäädäntö täyttää asetetut vaatimukset. Palvelumme kattaa menettelyohjeet asiakirjojen voimaan saattamiseksi ja käyttöopastuksen 1-3 yhteyshenkilölle.

Erikseen sovittaessa avustamme yritystänne esimerkiksi vähintään 20 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä edellytetyissä yhteistoimintaneuvotteluissa.

Alkukartoitus

Työoikeuscompliance-palvelu kanssamme alkaa maksuttomalla alkukyselyllä ja -kartoituksella. Sen tarkoituksena on selvittää tarpeenne sovellettavan lainsäädännön, mahdollisesti sovellettavien työehtosopimusten ja arvioidun tarpeen pohjalta. Muotoilemme tarpeitanne vastaavan työoikeuscompliance-palvelukokonaisuuden, jonka osalta annamme kiinteähintaisen tarjouksen. Voimme tehdä tarpeisiinne perustuen tarjouksia myös osakokonaisuuksista.

Hinta

Sovittu kiinteä hinta

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.