Työsuhteen päättäminen koeajalla

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen koea­jal­la

Työsopimuksella on tyypillistä sopia työsuhteen alkuun ajoittuvasta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on, että työsuhteen molemmat osapuolet voivat selvittää työntekijän osaamista ja soveltumista tarkoitettuihin työtehtäviin, sekä työskentelyn mielekkyyttä.

Työsopimuksen päättäminen koeajalla ei edellytä työsopimuslain mukaisia irtisanomis- tai purkuperusteita ja koeaikapurku päättyy ilman irtisanomisaikaa. Työnantajan taholta toteutettu koeaikapurku ei saa kuitenkaan perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin.

Työsopimuslaissa ei ole luetteloa hyväksyttävistä perusteista työsuhteen purkamiselle koeajalla. Hyväksyttäviä perusteita työnantajan toteuttamaan koeaikapurkuun ovat vallitsevan oikeuskäytännön perusteella ainakin työntekijän:

 • työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus;
 • myöhästely ja luvattomat poissaolot;
 • yleinen sopimattomuus työhön; tai
 • sopeutumattomuus työpaikan olosuhteisiin.

Epäasiallisiksi perusteiksi luetaan esimerkiksi:

 • työnantajan erehdys;
 • työntekijän terveyteen kohdistunut aiheeton epäilys;
 • työnantajan aiheeton epäilys varastamisesta tai kassavajeesta;
 • työpaikalla työaikana tapahtunut toiminta, jota ei voida lukea työntekijän syyksi
 • toiminta, joka on sinällään sallittua (esim. osallistuminen lailliseen työtaisteluun tai työntekijälle kuuluvien oikeuksien käyttäminen); tai
 • työajan ja työpaikan ulkopuolisisiin tekijöihin liittyvät asiat, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen.

Syrjiviä perusteita ovat ainakin:

 • iän;
 • alkuperän, kansalaisuuden tai kielen; tai
 • uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan tai ammattiyhdistystoiminnan,
 • perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella tehdyt koeaikapurkupäätökset.

Tavanomaiset, lyhyet sairausjaksot eivät myöskään ole perusteita purkaa työsuhdetta koeajalla. Sairaus voi kuitenkin tietyissä tilanteissa toimia purkuperusteena, mikäli se on vaikuttanut työntekijän kykyyn suoriutua työsopimuksen mukaisesta työstä.

Mikäli työajan purkaminen koeajalla herättää kysymyksiä esimerkiksi purkuperusteen laillisuudesta, ole rohkeasti yhteydessä työoikeusasiantuntijoihimme! Lecklén kokeneet asiantuntijat auttavat työsopimuksen päättämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä ja tulkintatilanteissa sekä tarvittavien asiakirjojen laadinnassa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.