Työsuhteen päättäminen sisältäen varoituksen

Työ­suh­teen päät­tä­mi­nen si­säl­täen va­roi­tuk­sen

Siinä missä työntekijä ei tarvitse erityistä syytä irtisanoutumiselleen, työnantajalla tulee olla irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. Päättämisperusteen riittävyyttä arvioidaan kokonaisharkinnalla.  Työsopimuslaki edellyttää lisäksi, että työntekijälle, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan, on annettu varoitus ja mahdollisuus korjata menettelyään ennen irtisanomista.

Toisistaan erillisten laiminlyöntien osalta on aiheellista antaa eri varoitukset. On suoritettava tapauskohtainen arviointi sen selvittämiseksi, riittääkö yksi varoitus vai onko varoituksia syytä antaa useampia.

Varoitus voidaan antaa kirjallisesti tai suullisesti. Mikäli työsuhde halutaan päättää toistuvien laiminlyöntien vuoksi, tulee työnantajan kuitenkin pystyä osoittamaan, että työntekijää on aiemmin varoitettu. Näin ollen on usein sekä työnantajan, että työntekijän edun mukaista, että varoitus annetaan kirjallisesti ja siihen pyydetään myös työntekijän allekirjoitus.

Mikäli työntekijä ei varoituksesta huolimatta korjaa menettelyään, työsuhteen irtisanomisessa voidaan edetä. Irtisanomisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti, mutta mikäli tämä ei jostain syystä onnistu, voi ilmoituksen tehdä myös postitse tai sähköpostitse.

Irtisanottavalle työntekijälle on annettava kirjallisessa muodossa työsuhteen päättymispäivä, sekä irtisanomisen syyt. Lisäksi työntekijälle on varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä irtisanomisen syistä.

Työsuhteen purkamiseen liittyy useita oikeudellisia kysymyksiä, jotka on hyvä käsitellä asiantuntijan kanssa riskien ja ylimääräisten kulujen välttämiseksi. Lecklén kokeneet asiantuntijat auttavat työsopimuksen päättämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä ja tulkintatilanteissa sekä tarvittavien asiakirjojen laadinnassa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.