Työsuhteen purkaminen

Työ­suh­teen pur­ka­mi­nen

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä.

Työsuhteen purkautuessa ei noudateta irtisanomisaikaa, vaan työsuhde päättyy välittömästi. Työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen).

Työnantajan kohdalla vaadittava erittäin painava syy tarkoittaa, että työntekijä on rikkonut työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitettaan niin vakavasti, ettei työnantaja voi kohtuudella jatkaa sopimussuhdetta edes irtisanomisajan pituista aikaa. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa perusteen toteamisesta.

Rikkeen vakavuuden arviointi on aina tapauskohtaista, ja rajanvetoa irtisanomisen ja purkamisen välillä joudutaan väistämättä käymään. Työsopimuksen purkaminen edellyttää aina irtisanomisperustetta painavampaa perustetta.

Erittäin painavia perusteita ovat esimerkiksi:

 • harhaanjohtaminen työsopimusta solmittaessa
 • työturvallisuuden vaarantaminen tahallisesti
 • päihtymys ja päihteiden käyttäminen työpaikalla
 • törkeä osapuolen kunnian loukkaaminen tai väkivalta
 • liike- tai ammattisalaisuuden ilmaiseminen
 • lahjonta
 • työvelvoitteen laiminlyöminen varoituksesta huolimatta

Työsuhdetta ei voida purkaa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä, vaan se edellyttää aina toisen osapuolen olennaista sopimusrikkomusta.

Työsuhteen purkamiseen liittyy useita oikeudellisia kysymyksiä, jotka on hyvä käsitellä asiantuntijan kanssa riskien ja ylimääräisten kulujen välttämiseksi. Lecklén kokeneet asiantuntijat auttavat työsopimuksen päättämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä ja tulkintatilanteissa sekä tarvittavien asiakirjojen laadinnassa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.