Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Työyh­tei­sön ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma

Yli 20 henkilöä työllistävien työnantajien tulee yhteistoimintalain mukaisesti käydä säännönmukaista vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa yrityksen tai yhteisön toiminnan sekä työyhteisön kehittämiseksi yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa asioissa. Laissa on tarkempia määräyksiä mm. vuoropuhelun toteuttamiseen ja kohteeseen liittyen.

Osana vuoropuhelua, työnantajan on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelma. Sen tarkoituksena työyhteisön suunnitelmallinen ja pitkäaikainen kehittäminen.

Yhteistoimintalain mukaan kehittämissuunnitelmassa tulee kuvata nykytilaa ja ennakoitavissa olevia kehityskulkuja, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin tai työhyvinvointiin. Lisäksi suunnitelmassa käydään läpi päämääriä ja toimenpiteitä, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista sekä edistetään henkilöstön työhyvinvointia. Suunnitelmaan kirjataan myös suunniteltujen toimenpiteiden vastuunjako, aikataulu sekä seurantamenettelyt.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan tulee kirjata myös ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet.

Lisäksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaa laadittaessa ja sitä ylläpidettäessä on tarpeen mukaan kiinnitettävä huomiota myös:

1) teknologisen kehityksen, investointien ja muiden yrityksen tai yhteisön toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksiin työyhteisössä;

2) eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden erityistarpeisiin ja erityisesti tarpeisiin ylläpitää työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;

3) työyhteisön johtamiseen.

Lecklén kokeneet asiantuntijat auttavat mielellään työyhteisön kehittämissuunnitelman suunnittelussa ja laatimisessa.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.