Varojenjakosuunnittelu

Va­ro­jen­ja­ko­suun­nit­te­lu

Yhtiön tilillä olisi rahaa, mutta miten saada se omistajan iloksi? Osakeyhtiölain periaatteiden mukaan yhtiön velat eivät ole omistajien velkoja, mutta sama pätee myös varojen osalta eivätkä yhtiön tilillä olevat varat ole omistajan rahaa. Varojen nostaminen yhtiöstä henkilöomistajalle aiheuttaa aina jonkinlaisen verokustannuksen, jonka suuruus riippuu siitä, missä muodossa ja millä tavalla varojenjako toteutetaan.

Varojenjakosuunnitteluun vaikuttaa mm.

  • mikä on varojenjaon aikajänne: tarvitaanko varat käyttöön heti vai hetken päästä
  • paljonko omistajalla on tarve nostaa varoja
  • keskittyykö varojenjako omistajaan vai nähdäänkö varojenjako enemmän perheen kokonaisvarallisuuden näkökulmasta

Vuotuinen peruskysymys – ollako vai eikö olla -  onko palkkaa vai osinkoa. Tähänkin kysymykseen vastaaminen edellyttää ennen kaikkea tietoa omistajan rahantarpeesta eli miten paljon omistaja tarvitsee tai haluaa varoja henkilökohtaisen taloutensa pyörittämiseen. Verotuksellisen edullisuuden lisäksi on otettava huomioon myös eläke- ja muut sivukulut, jotka liittyvät palkkaan, mutta eivät osinkoon.

Myös muita oman pääomaneriä kuten svop-rahastoa tai jopa osakepääomaa voidaan jakaa omistajille. Näiden varojenjakomuotojen verorasitus riippuu paljon mm. omistuksen historiasta ja siitä, miten oman pääoman erät ovat aikanaan muodostuneet.

Osakkeenomistaja voi vuokrata omaisuutta yhtiölle tai lainata varoja korkoa vastaan. Myös yritysrakenne vaikuttaa siihen, millaisia varojenjaon muotoja omistajalla on käytettävissään.

Yhtiön tai omistamisen elinkaaren loppupuolella varojenjako voi tapahtua yhtiön purkautumisen kautta tai omien osakkeiden hankkimisella. Näidenkin toimenpiteiden veroseuraamukset on hyvä tarkistaa etukäteen, jotta verotus ei mene esim. peitellyn osingonjaon puolelle.

Lecklén verotuksen asiantuntijat auttavat sinua mielellään varojenjaon suunnittelussa, olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Hinta:

Annamme kiinteän hinnan alkukartoituksen jälkeen.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.