Yhtiöittämisselvitys

Yh­tiöit­tä­mis­sel­vi­tys

Hoitaako kuntanne tai kuntayhtymänne omana toimintanaan jotain sen toimialaan kuuluvaa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla?

Kuntalain 15 luvun 126 §:ssä säädetään kunnan toimintaan liittyvästä yhtiöittämisvelvollisuudesta. Määrätyt tehtävät on säädöksen mukaan annettava osakeyhtiön, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Säännöksen tarkoituksena on taata julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välille neutraalit kilpailuolosuhteet ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tyypillisiä esimerkkejä yhtiöittämisestä ovat kunnallisten energialaitosten muuttaminen yhtiömuotoon. Myös kunnallisia asunto- ja liiketiloja on jo pitkään järjestetty yhtiömuodossa. Monesti yhtiömuodoksi on valittu osakeyhtiö.

Yhtiöittämisen tarkoituksena lain velvoitteiden noudattamisen lisäksi voi olla esimerkiksi toiminnan tehostaminen ja toimintaan liittyvien riskien rajaaminen.

Avustamme yhtiöittämisselvitysten tekemisessä niin lakiin perustuvissa kuin muissakin tilanteissa, joissa oma toiminta halutaan saattaa yhtiömuotoiseksi. Yhtiöittämisselvitys voi pitää sisällään esimerkiksi vaihtoehtoisten toteuttamistapojen kartoituksen, yhtiöittämisen eri vaihtoehtojen juridisten ja verotuksellisten seikkojen vaikutusten selvittämisen ja vertailun, organisoitumisen muotojen vertailun, yhtiöittämisprosessin kuvauksen vaiheittain, rahoitusrakenteen selvittämisen ja liikelaitos vs. osakeyhtiö -muotoisten vaihtoehtojen vertailun.

Yhtiöittämisselvityksen jälkeen voimme avustaa tarvittaessa myös yhtiön perustamisen edellyttämissä toimissa.

Hinta:

Alkukartoituksen jälkeen erikseen sovittava kiinteä hinta.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.