Julkiset hankinnat

Jul­ki­set han­kin­nat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan valtion ja kuntien sekä muiden julkisen sektorin hankintayksiköiden oman organisaationsa ulkopuolelta tekemiä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja. Kun hankinnan taloudellinen arvo ylittää hankintalaissa säädetyt kynnysarvot, tulee suorittaa hankintailmoituksen vaativa kilpailutusmenettely.

Julkiset hankinnat on tehtävä kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä noudattaen. Lainsäädännön päätavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalainsäädäntö edellyttää tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä hankintojen avointa ja tehokasta kilpailuttamista. Hankintailmoituksilla on keskeinen rooli näiden vaatimusten täyttämisessä. Lisäksi huolellisesti laadittu hankintailmoitus edistää hankintaprosessin laadukkuutta ja kustannustehokkuutta.

Alla on muutamia tuotteita aihepiiriin liittyen. Olemme yksinkertaistaneet tuotekuvauksia mahdollisimman paljon niin, että ne olisivat ymmärrettävissä olevia. Lisäksi olemme pyrkineet listamaan mahdollisuuksien mukaan hintaa/ hinnoitteluperustetta auki. Tilanteestanne riippuen kuvatut tuotteemme eivät välttämättä ole ratkaisu teidän tarpeisiinne/ tilanteeseenne. Suosittelemmekin olemaan pienellä kynnyksellä yhteydessä Lecklén asiantuntijoihin.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

   Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

     Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.