Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus

Haluatteko varmistua, ettei työntekijä harjoita tai ryhdy välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen harjoittamaan kilpailevaa toimintaa, että kilpailukieltojen käyttämisen hyödyt ylittävät niiden haitat ja että käyttämänne kilpailukieltoehdot ovat päteviä ja sisällöltään selviä? Tai haluatteko kenties päästä eroon turhista tai kalliista kilpailukieltosopimuksista?

Kilpailukieltosopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla työsuhteen päättymisen jälkeen erityisen painavasta syystä rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus toisen kilpailevan työnantajan kanssa, samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa.

Kilpailukieltosopimusten käyttöä harkittaessa on keskeistä kysyä, miksi kilpailua on tarkoitus rajoittaa ja varmistaa rajoitustarkoituksen toteutuminen. Kilpailukieltosopimuksia kannattaa käyttää, jos niillä saavutettavat hyödyt ylittävät käytön kustannukset ja muut haitat.

Autamme teitä selvittämään, miksi, miten ja milloin kilpailukieltosopimuksia tulisi käyttää, onko niiden käyttämiseen erityisen painavia syitä, onko ehtojen käyttämisen kustannukset huomioitu ja ovatko niiden käytölle asetetut tavoitteet saavutettavissa vaihtoehtoisilla keinoilla tehokkaammin tai halvemmalla. Laadimme tarpeisiinne sopivat kilpailukieltosopimukset tai vaihtoehtoisesti toteutamme tarvittavat muut järjestelyt.

Kilpailukieltoehtojen rutiininomaisesta käytöstä kannattaa luopua, sillä 1.1.2022 voimaan tulleen uudistetun työsopimuslain mukaan, kilpailukieltosopimuksesta on aina maksettava työntekijälle palkasta ja kilpailukiellon pituudesta riippuva prosenttiperusteinen korvaus. Enintään kuuden kuukauden rajoitusajasta maksettava korvaus on 40 prosenttia ja yli kuuden kuukauden rajoitusajasta 60 prosenttia tavanomaisesta palkasta. Kilpailukieltosopimus saa kestää enintään vuoden työsuhteen päättymisestä, ja se on irtisanottavissa noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

1.1.2023 alkaen korvausvelvollisuus koskee myös ennen lakimuutoksen voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia. Vielä vuonna 2022 vanhoista kilpailukieltoehdoista pääsee eroon korvauksetta.

Mikäli kilpailukieltoehtoja tarvitsee muuttaa, on syytä selvittää, miten ja kenen kanssa muutokset voidaan neuvotella ja huomioida säädetyt menettelytavat, esimerkiksi yhteistoimintalain vaatimukset.

Työoikeudellisesti merkityksellisiä kilpailukieltoja saattaa sisältyä työsopimusten lisäksi esimerkiksi osakas-, yrityskauppa- ja muihin liiketoimintasopimuksiin. On syytä huomioida, että kilpailukieltoehtoihin saatetaan soveltaa eri sääntöjä rinnakkain. Myös esimerkiksi houkuttelukielto tai jopa salassapitoehto saatetaan tulkita kilpailukieltoehdoksi.

Avustamme asiakkaitamme kilpailukieltosopimusten ja -käytäntöjen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi ehtojen pätevyyteen liittyvissä selvittelyissä ja riitatilanteissa sekä vaihtoehtoisissa järjestelyissä.

Otathan yhteyttä asiantuntijoihimme, niin hoidamme kilpailukieltoasianne kuntoon!

Hinta:

Sovittu kiinteä hinta tai tuntiperusteinen hinnoittelu.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.