Ti­mo Tork­ke­lin kor­ko­vä­hen­ny­soi­keu­den ra­joi­tuk­sia ve­ro­tuk­ses­sa kos­ke­va ar­tik­ke­li Ve­ro­tus-leh­des­sä

7.4.2022

Lecklén veroasiantuntija Timo Torkkelin korkovähennysoikeuden rajoituksia verotuksessa koskeva artikkeli on julkaistu Verotus-lehden uusimmassa (2/2022) numerossa.

Elinkeinoverotuksen lähtökohta on korkojen laaja vähennysoikeus. Tästä poikkeuksen muodostaa korkovähennysoikeuden rajoitukset. Näiden tarkoitus on verotuksessa rajoittaa suurten lähipiiri- ja pankkilainojen korkojen vähennysoikeutta. Rajoitukset tulevat ajankohtaisiksi, jos yrityksen nettokorkomenot ovat enemmän kuin 500 000 euroa vuodessa.

Korkovähennysoikeuden rajoituksista on mahdollista vapautua muun ohessa konsernitilanteissa taseessa olevan vahvan oman pääoman myötä. Lakiin sisällytettiin vuoden 2022 alusta lukien uusi vaatimus, että näiden taseiden on oltava tilintarkastettuja. Uusi tilintarkastuksen vaatimus kiristää korkovähennysoikeuden rajoitusten soveltamisedellytyksiä.

Artikkelissa tarkastellaan elinkeinoverolakiin lisätyn tilintarkastuksen vaatimuksen käsitettä ja tämän merkitystä sovellettaessa korkovähennysoikeuden rajoituksia. Artikkelissa nostetaan esille kriittisiä näkökohtia lakiuudistuksen selkeydestä.

Kannattaa tutustua!

 

Kirjoittaja:

Timo Torkkel

Veroasiantuntija

timo.torkkel@leckle.fi

 

Jaa artikkeli