Lecklé toi­mi Hoi­va­ra­ken­ta­jat Oy:n neu­vo­nan­ta­ja­na hoi­va­koh­det­ta ke­hit­tä­vän yh­tiön kau­pas­sa

13.7.2023

Lecklé toimi juridisena neuvonantajana myyjänä toimineelle Hoivarakentajat Oy:lle kaupassa, jossa kaupan kohteena oli rakenteilla olevaa ympäristösertifioitua, suomalaisesta hirrestä rakennettavaa hoivakohdekokonaisuutta Kuopioon kehittävä yhtiö. Ostajana toimi tanskalaistaustaisen sijoitusyhtiö Northern Horizon Capitalin hallinnoima yhtiö.

Hoivarakentajat Oy on Suomen kokenein julkisen sektorin hirsirakentaja, joka on erikoistunut ympäristö- ja aistiystävällisten päiväkotien, koulujen ja palvelurakennusten rakentamiseen. 

Lecklén tiimistä mukana toimeksiannossa olivat Lauri Torkkeli ja Juho Wallenberg.

Lecklé onnittelee kaupan osapuolia!

Jaa artikkeli