Lecklé edus­ti työ­nan­ta­jaa li­sä- ja yli­työ­saa­ta­via kos­ke­vas­sa rii­ta-asias­sa

3.5.2023

Edustimme menestyksekkäästi työnantajaa oikeudenkäynnissä, joka koski työntekijän säännöllisen työajan ylimeneviltä tunneilta vaatimia korvauksia.

Työntekijän mukaan asianosaiset olisivat ennen varsinaisen työsopimuksen allekirjoitusta sähköisesti sopineet säännöllisen työajan ylimenevien tuntien korvaamisesta ensisijaisesti vapaa-aikana ja toissijaisesti tunneista maksettavalla 1,5 kertaisella korvauksella. Lisäksi työntekijä vetosi työnantajan käytössä olleeseen työaikapankkiin ja sovellettavaksi katsomaansa toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen, joiden mukaan työaikapankin saldokertymä olisi tullut korvattaviksi.

Kiistimme työntekijän vaatimuksen. Kantajan työsopimuksessa oli sovittu säännöllisen työajan ylittävältä työajalta sekä sunnuntaityöstä kiinteä, lisä- ja ylityön sekä matka-ajan kattava korvaus eikä työantajan käytössä ollut työaikapankki koskenut ylempiä toimihenkilöitä.

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista käydyissä keskusteluissa ja sähköpostikirjeenvaihdossa oli ollut kysymys työsuhteen ehdon neuvottelemisesta. Työsuhteen lopullinen ehto ilmeni työsopimuksesta.

Oikeus katsoi näytetyksi, ettei työnantajan työaikapankki koskenut ylempiä toimihenkilöitä. Koska kantaja oli ylempi toimihenkilö, eikä hänen katsottu erillisellä liittymissopimuksella liittyneen työaikapankin piiriin, työaikapankki ei koskenut kantajaa. Käytetty ehto säännöllisen työajan ylimenevien tuntien kiinteästä korvauksesta oli myös ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen ja työnantajan yleisen käytännön mukainen. Vaikkei työaikapankkia sovellettu ylempiin toimihenkilöihin, heillä oli mahdollisuus käyttää työaikapankkia työaikansa itsenäiseen seurantaan.

Käräjäoikeus hylkäsi työntekijän kanteen kokonaisuudessaan. Työntekijä velvoitettiin korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut asiassa täysimääräisesti. Tuomio on lainvoimainen.

Lecklén tiimi toimeksiannossa: Lauri Pyökäri, Aaro Takala

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Aiheen asiantuntijamme

Riikka Urtti
Riikka Urtti

Varatuomari, Keski-Suomen aluejohtaja

040 730 3485

riikka.urtti@leckle.fi

Tutustu
Simo Kahelin
Simo Kahelin

Juristi

040 620 1185

simo.kahelin@leckle.fi

Tutustu
Tuure Kolehmainen
Tuure Kolehmainen

Varatuomari

040 193 7198

tuure.kolehmainen@leckle.fi

Tutustu
Lauri Pyökäri
Lauri Pyökäri

Varatuomari

040 128 4489

lauri.pyokari@leckle.fi

Tutustu
Jukka-Pekka Tyni
Jukka-Pekka Tyni

Yhteistyökumppani

040 513 7577

jukka-pekka.tyni@leckle.fi

Tutustu