Tie­to­suo­ja

Tietosuojavaatimukset koskevat myös julkisyhteisöjä. Erityishuomiota on kiinnitettävä henkilötietojen suojan ja julkisuusperiaatteen väliseen suhteeseen sekä henkilötietolainsäädännön ja julkisuuslainsäädännön yhteensovittamiseen.

Rekisteröityihin kohdistuvan informointivelvoitteen lisäksi rekisterinpitäjiä koskee osoitusvelvollisuus, eli velvollisuus osoittaa, että kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Näiden velvoitteiden noudattaminen edellyttää kattavaa ja ajantasaista dokumentaatiota.

Tietosuojavelvoitteiden laiminlyönti aiheuttaa riskin erilaisista sanktioista, kuten mainehaitasta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Kansallisessa tietosuojalaissa olevan poikkeussäännöksen nojalla julkisyhteisöille ei tällä hetkellä voida määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Tämä voi kuitenkin muuttua. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan 20.6.2023 otetussa kirjauksessa todetaan, että kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksessa hallinnolliset seuraamusmaksut ulotettaisiin koskemaan myös julkista sektoria yhtäläisesti yksityisen sektorin kanssa.

Avustamme asiakkaitamme tietosuojan tason kartoittamisessa sekä tietosuojadokumentaation hallinnassa, laadinnassa ja kommentoinnissa. Tarjoamme myös koulutuksia tietosuojaan liittyen.

Alla on muutamia tuotteita aihepiiriin liittyen. Suosittelemme olemaan pienellä kynnyksellä yhteydessä Lecklén asiantuntijoihin sen kartoittamiseksi, mikä tuote tai mitkä tuotteet voisivat olla sopiva ratkaisu juuri teidän tilanteeseenne.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

   Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

     Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.