Kiinteistön kauppakirja

Kiin­teis­tön kaup­pa­kir­ja

Harkitsetko kiinteistön ostoa tai myyntiä?

Kiinteistön kaupasta sopiessa ensinnäkin oleellisinta on pitää mielessä, että kiinteistön kauppa edellyttää määrämuotoa. Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti ja myyjän ja ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta tai muu vastike. Lisäksi julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa.

Maakaari on kiinteistökaupan tekemisen kannalta keskeinen laki. Sopimuksella saadaan poiketa maakaaren mukaan myyjälle tai ostajalle kuuluvista oikeuksista ja velvoitteista, mutta eräiden oikeuksien osalta poikkeaminen edellyttää hyvinkin tarkkaa poikkeuksen yksilöimistä. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä kiinteistökaupoissa poikkeaminen ei aina ole mahdollista lainkaan.

Huomioithan, että mikäli kaupan kohteena on kiinteistön sijaan kiinteistöyhtiö, ei maakaaren säännökset tule sellaisenaan sovellettavaksi, vaan kauppakirja laaditaan osakekaupan muotoon.

Kuten muissakin kauppakirjoissa, myös kiinteistön kauppakirjassa keskeistä tuoda osapuolten sopimustahto mahdollisimman selvästi ilmi, jotta myös ulkopuolinen sopimusta tulkitseva osapuoli ymmärtäisi mahdollisimman hyvin mistä on sovittu. Kauppahinta saattaa esimerkiksi muotoutua lopulliseen tasoon usean eri tekijän johdosta, esim. rakennettavan rakennuksen lopullisten kulujen tai aikatauluun liittyvien seikkojen johdosta.

Keskeistä on osakekaupan tavoin kirjata se, että mitä vakuutuksia myyjä antaa kohteeseen liittyen ja miten myyjän vastuuta mahdollisesti rajataan löytyviin puutteellisuuksiin/virheisiin liittyen.

Lecklén asiantuntijat avustavat sinua mielellään kiinteistökauppaan liittyvissä neuvotteluissa sekä koko kauppaprosessissa kauppakirjan laatimisesta kommentointiin.

Hinta:

Hinta arvioidaan alkukeskustelun perusteella. Asiaan vaikuttaa olennaisesti muun muassa liitännäissopimusten määrä ja laajuus.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.