Liiketoimintasiirto

Lii­ke­toi­min­ta­siir­to

Oletteko harkinneet konsernirakenteen muodostamista? Onko nykyisessä yhtiössänne useampia liiketoimintakokonaisuuksia?Haluatteko tehostaa esimerkiksi riskienhallintaa tai sitouttaa avainhenkilöitä?

Liiketoimintasiirron avulla on mahdollista muodostaa konsernirakenne (tai järjestellä olemassa olevaa konsernirakennetta) ilman veroseuraamuksia, jos järjestely toteutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti. Liiketoimintasiirto on oikein toteutettuna verotehokas tapa yritysrakenteiden muutoksien toteuttamiseen ja käyttökelpoinen työkalu esimerkiksi silloin, jos nykyiseen liiketoimintayhtiöön on muodostunut useampia itsenäisiä liiketoimintakokonaisuuksia, jotka halutaan eriyttää omiksi yhtiöikseen. Liiketoimintasiirto nähdään usein käyttökelpoisena vaihtoehtona osakevaihdolle tai osittaisjakautumiselle. Liiketoimintasiirron etuna suhteessa osittaisjakautumiseen on se, että liiketoimintasiirto voidaan tarvittaessa viedä läpi osittaisjakautumista huomattavasti nopeammin, sillä liiketoimintasiirtoon eivät päde samat määräajat kuin jakautumiseen. Liiketoimintasiirron osalta on olennaista ymmärtää, että siirrettävää liiketoimintaa harjoitetaan jatkossa eri y-tunnuksen alla, mikä aiheuttaa käytännön työtä esim. sopimusten siirrettävyyden ja uusien lupien hakemisen osalta. Suosittelemme ennakkoratkaisun hakemista ennen liiketoimintasiirron toteuttamista.

Liiketoimintasiirrossa yhtiö siirtää osan liiketoimestaan toiselle yhtiölle. Liiketoimintasiirron tehnyt yhtiö saa siirron vastaanottajalta vastineeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita. Siirrettävän liiketoiminnan on muodostettava liiketoimintakokonaisuus eikä siirrossa saa käyttää rahavastiketta.

Syitä liiketoimintasiirron hyödyntämiseen on useita, kuten muun muassa yhtiön liiketoimintakokonaisuuden myyntiin valmistautuminen, avainhenkilöiden sitouttamisen helpottaminen tai konsernirakenteen muodostaminen riskienhallintanäkökulmaa silmällä pitäen. Liiketoimintasiirtoja käytetään myös mm. kilpailevien toimijoiden liiketoimintojen yhdistämiseen.

Rakennejärjestelyihin liittyy useita etuja, mutta ennen rakennejärjestelyn toteuttamista on suositeltavaa kartoittaa kaikki eri rakennejärjestelyvaihtoehdot etukäteen, jotta rakennejärjestelyt toteutetaan kannaltanne järkevästi ja yhtiönne liiketoimintaa tukien. Avustamme teitä rakennejärjestelyn suunnittelussa, tarvittavien ennakkoratkaisuhakemusten hakemisessa Verohallinnolta ja itse rakennejärjestelyiden toteutuksessa.

Hinta

Hintaesimerkki ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnasta ja järjestelyn teknisestä toteutuksesta: 5.000-8.000 euroa + alv.

Annamme tarkemman kustannusarvion alkukeskustelun jälkeen. Avustamme tarvittaessa myös muiston laadinnassa päätöksenteon tueksi ja arvonmäärityksessä ja siirtämiseen liittyvissä käytännön selvityksissä ja kysymyksissä (ml. työoikeudelliset kysymykset ja sopimusten siirrettävyys).

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.