Omien osak­kei­den han­kin­ta

Osakeyhtiölain 15 luvussa säännelty yhtiön omien osakkeiden hankkiminen on yksi keino hankkia osakkeista luopumassa olevan osakkeenomistajan osakkeet yhtiölle. Omien osakkeiden hankinnassa omistusjärjestelyitä on mahdollisuus toteuttaa käyttämällä yhtiön varoja osakkeiden hankintaan. Omien osakkeiden hankkimisen jälkeen yhtiö voi joko säilyttää osakkeet yhtiön omistuksessa, luovuttaa ne edelleen tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan mitätöidä.

Osakeyhtiölaki asettaa tietyt vaatimukset omien osakkeiden hankintaa koskevalle päätöksenteolle, ja sitä koskevat yhtiöoikeudelliset asiakirjat tuleekin olla oikein ja lainmukaisesti laadittu. Omien osakkeiden hankinnasta tulee päättää yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksen valtuuttamana hallituksessa. Jos osakkeita hankitaan suunnatusti esimerkiksi vain yhdeltä osakkaalta, tulee hankintaan muun muassa olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Päätös on tällöin lisäksi tehtävä 2/3 määräenemmistöllä. Omien osakkeiden hankintaa koskevassa päätöksessä tulee olla mainittuna tietyt osakeyhtiölain vaatimat seikat.

Hankintahintana lähtökohtaisesti tulisi käyttää osakkeiden käypää arvoa ja hankintahinnan määrittäminen oikein on olennaisesta mahdollisten veroseuraamusten näkökulmasta. Keskeinen kysymys omien osakkeiden hankinnassa veronäkökulmasta katsottuna on se, että onko kyseessä peitelty osingonjako yhdelle tai useammalle osakkeenomistajalle.

Omien osakkeiden hankinnassa tulee huomioida myös se, että se on osakeyhtiölain näkökulmasta varojenjakoa. Näin ollen omien osakkeiden hankinnan tulee perustua viimeisimpään tilinpäätökseen, eikä se saa aiheuttaa yhtiölle maksukyvyttömyyttä.

Lecklén kokeneet asiantuntijat ovat apunasi omien osakkeiden hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa alusta loppuun asti ja pitävät huolen, että suunniteltu lopputulos pystytään saavuttamaan jouhevasti ja tehokkaasti.

Hinta:

Annamme kiinteän hinnan alkukartoituksen jälkeen.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.