Taloudellinen mallintaminen

Ta­lou­del­li­nen mal­lin­ta­mi­nen

Oletko suunnittelemassa liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä, mutta visio siitä, miten järjestely olisi järkevintä viedä läpi ei ole täysin kirkas?Haluatko tehdä liiketoiminnastasi taloudellisesti mahdollisimman tehokasta?

Taloudellinen mallintamisen tarkoituksena on rakentaa perusta liiketoimintapäätöksille. Taloudellisessa mallintamisessa laaditaan teoreettinen malli (simulaatio) todellisesta taloudellista tilanteesta. Taloudellisen mallintamisen tarkoituksena on kuvata taloudellisen tilanteen kannalta olannaiset tekijät, pohdittaessa esimerkiksi erilaisten yritysjärjestelyiden vaikutuksia yhtiön taseeseen tai omavaraisuusasteeseen. Esimerkiksi verotuksen ja kirjanpidon säännöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia suunniteltuun liiketoimintapäätökseen ja siihen, miten suunniteltu järjestely kannattaa toteuttaa. Parhaaseen lopputulokseen päästäkseen on myös yhtä lailla tärkeää ottaa huomioon päätökseen liittyvät muut epävarmuustekijät ja riskit.

Taloudellisen mallintamisen avulla voidaan ottaa suunniteltuun liiketoimintaan liittyvät eri reunaehdot huomioon. Hyvin laadittu taloudellinen malli toimii päätöksenteon tukena ja sen avulla on mahdollista muodostaa konkreettinen käsitys suunnitellun toimenpiteen kannattavuudesta ja toimivuudesta. Erilaisten skenaario- ja herkkyysanalyysien avulla voidaan myös muodostaa vaihtoehtoisia näkemyksiä suunniteltuun toimenpiteeseen vaikuttavista taustatekijöistä.

Taloudellinen mallinnus toimii keskeisenä osana erilaisten yritysjärjestelyiden suunnittelua ja toteuttamista. Kokemuksemme mukaan erilaisten yritysjärjestelyiden tasemallinnus ja niiden vertailu suunnitteluvaiheessa auttavat huomaamaan järjestelyyn liittyvät mahdollisuudet ja sudenkuopat jo ennen juridista toteutusvaihetta. Juridiikka on tapa toteuttaa asioita, mutta asiakkaan liiketoiminnan kannalta esimerkiksi yritysjärjestelyiden jälkeisellä omavaraisuusasteella on usein paljon enemmän merkitystä kuin juridisesti ”hifistellyillä” dokumenteilla.

Hyvin laaditut tasemallinnukset toimivat keskeisenä osana erilaisten yritysjärjestelyiden suunnittelua, vaihtoehtojen vertailua ja toteuttamista.

Taloudellisella mallintamisella on suuri rooli myös yrityskaupoissa, uusien markkinoiden avauksissa tai uuden liiketoiminnan lanseerauksessa. Mitä suurempi liiketoimintaan liittyvä taloudellinen intressi on, sitä tärkeämpää on saada mahdollisimman hyvä käsitys siitä, millaiseen tilanteeseen suunnitteilla olevat päätökset voivat johtaa.

Avustamme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa taloudelliseen mallinnukseen liittyvissä tilanteissa:

 • Yrityksen arvonmääritykset
 • Yritysjärjestelyt
 • Yritysanalyysit
 • Yrityskaupat

Hinta:

Sovimme tasemallinnuksen toteuttamisesta kiinteän hinnan sen jälkeen, kun toteutettavien mallinnuksien sisältö ja määrä ovat selvillä.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Lähetä viesti

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.