Su­lau­tu­mi­nen

Omistatko kokonaan tai osittain päällekkäin toimivia yrityksiä, joiden hallinnointi on ajoittain raskasta? Oletko miettinyt yhtiörakenteen keventämistä tai toimintojen yhdistelyä? Voisiko yhtälö 1 + 1 = 3 toimia?

Sulautuminen eli fuusio tarkoittaa rakennejärjestelyä, jossa sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Oikein toteutettuna sulautuminen on tehokas ja veroneutraali tapa järjestellä yritysrakennetta. Esimerkiksi yrityskauppojen seurauksena voi muodostua yritysrakenteita, joissa on useita yhtiöitä, jolloin rakenne ei ole liiketoiminnan kannalta tehokas/ tarpeellinen. Osa yrityksistä on voinut jäädä toimimattomiksi tai eri yritysten toiminnot voivat olla keskenään päällekkäisiä. Monimutkainen yhtiörakenne aiheuttaa usein myös ylimääräisiä hallintokuluja, jolloin on suositeltavaa harkita yhtiöiden yhdistämistä eli sulauttamista keskenään.

Joskus myös yhtälö 1 + 1 = 3 todellakin toimii. Esimerkiksi samalla toimialalla toimivan yhtiön kanssa sulautuminen yhdeksi yhtiöksi voi parantaa markkina-asemaa ja tuoda synergiaetuja, kun kilpailijat yhdistävät osaamisensa ja verkostonsa. Samalla voidaan jakaa yrittäjyyden taakkaa osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Sulautuminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla tilanteesta riippuen. Sulautumisen avulla on myös mahdollista toteuttaa yrityskauppa tai se voi toimia esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä verosuunnittelukeinona. Alla yksi esimerkki tytäryhtiösulautumisesta.

Sulautuminen on mahdollista toteuttaa ilman ikäviä veroseuraamuksia, mikäli järjestely toteutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksien mukaisesti. Sulautumiset ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa tulee huomioida verolainsäädännön lisäksi esimerkiksi osakeyhtiölaki ja kirjanpitolaki. Lisäksi sulautumisiin liittyy tarkkoja lainsäädännössä määriteltyjä määräaikoja. Sulautumisen yhteydessä on tarpeen huomioida myös mm. siirtyvät sopimukset ja luvat ja varmistaa niiden siirrettävyys vastaanottavaan yhtiöön.

Rakennejärjestelyihin liittyy useita etuja, mutta ennen järjestelyn toteuttamista on suositeltavaa kartoittaa kaikki eri yritysjärjestelyvaihtoehdot etukäteen, jotta yritysjärjestelyt toteutetaan kannaltanne järkevästi ja yhtiönne liiketoimintaa tukien. Lecklén kokeneet asiantuntijat auttavat teitä kartoittamaan tarpeet ja mahdollisuudet yritysjärjestelyiden suunnittelussa, tarvittavien ennakkoratkaisuhakemusten hakemisessa Verohallinnolta ja, rakennejärjestelyn tasemallinnuksessa ja yritysjärjestelyiden käytännön toteutuksessa.

Hinta:

Sovimme yritysjärjestelyiden toteuttamisesta kiinteän hinnan, sen jälkeen kun toteuttavat yritysjärjestelyt ja niiden laajuus ovat selvillä.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.